16 Aralık 2017 Cumartesi

Diz Kıkırdağını Tedavi Yarışı

Kötü dizler hem sporcular hem de sporcu olmayanlar için önemli bir sorun.
ABD'de 14 milyon kişide ağrı ve inflamasyona yol açacak ölçüde ciddi diz osteoartriti (OA) olduğu düşünülüyor. Nüfus yaşlandıkça bu sayı daha da artacak.
Dizin doğal yastıklaması olan kıkırdak azalınca inflamasyon ve ağrı oluşur, kişi eskisi kadar rahat yürüyemez.
Diz kıkırdağını oluşturabilmek bilim insanların hayallerinden biri ve bunun için birkaç yöntem araştırmalarda öne çıkıyor. Henüz hepsi başlangıç aşamasında olan ve osteoartriti önleme ya da tedavi etmekten uzak bu yöntemlerden bazıları Amerikan Romatoloji Birliği'nin (ACR) San Diego'daki yıllık toplantısında paylaşılmış.

26 Kasım 2017 Pazar

İnvasif Ventilatör Desteği

 • Trakeal entübasyon yoluyla invazif ventilasyon, solunum yetmezliği olan bir kişide noninvazif yöntemler başarısız veya kontraendike olduğunda kullanılır. Arteryel kan gazlarında PaO2<55mmHg veya PCO2>50mmg ise trakeal entübasyon veya trakeostomi endikedir.
 • KOAH ve restriktif akciğer hastalığı olanlar için entübasyon şu durumlarda da gerekebilir:
  • Oral veya nazal yollara ulaşımın kötü olması (örneğin ortopedik durumlar; osteogenezis imperfekta, ağızlığın uymaması vb, NG tüp, üst hava yolu obstrüksiyonu) nedeniyle noninvazif mekanik ventilatörün yeterli O2 sağlayamaması
  • Yüksek frekanslı inspire oksijen (FiO2) gerektiren ağır intrinsik akciğer hastalığı
  • Orofaringeal kas kuvvetinin yetersiz olması (havayolunu açık tutamamak)
  • Havayolunu tehlikeye sokan kontrol edilemeyen nöbetler veya madde suistimali
  • Yardımlı tepe akımının 160 L/dk'nın altında olması
  • Mekanik eksuflatör olmadığında veya kontraendike olduğunda
  • Yardımlı öksürük sağlanamadığında
  • Bilişsel durum kötüyse
Trakeostomi tüpünün kısımları
Trakeostomi tüpü ile trakeal entübasyon
 • Seçilecek trakeostomi tüpü, hastanın durumu ve kullanım süresine bağlıdır.
 • Trakeostomi tüplerinin bilinmesi gereken bazı özellikleri:
  • Metal vs plastik malzeme
  • Kaflı (cuff, kelepçeli) vs kafsız tüpler
  • Pencereli (fenestralı) vs penceresiz tüpler

24 Kasım 2017 Cuma

Kas Krampları

Kas krampı çok yaygın bir şikayettir. İskelet kaslarının spazmodik, ağrılı, istemsiz kasılmalarını ifade eder. Ağrı atakları genelde 10 dakikadan kısa sürelidir. Hemen her zaman en çok bacaklar etkilenir. Ancak kas kramplarının üzerinde anlaşılmış tek bir tanımı yoktur ve pek çok sınıflama şekli önerilmiştir.
Krampların pek çok nedeni bulunur. Etiyolojiye göre,
 • Parafizyolojik kramplar
 • Semptomatik kramplar
 • İdiyopatik kramplar olarak gruplanır.
Hasta kramptan yakındığında tam olarak ne kast ettiğini anlamak önemlidir. Çünkü bu terim çok çeşitli kas gerginlik ve rahatsızlığı için kullanılabilmektedir.
Epidemiyoloji
 • Erişkinlerin %60'a varan kısmında gece bacak krampları görülmektedir.
 • Problem sıklıkla rahatsız edicidir, uyku ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler.
 • Kadınların %30'unda gebelikte bacak krampı görülür.
 • Kas krampları çocuklarda da, özellikle geceleri sıktır.
 • Üremili hastaların %50'si, hipotiroidizmlerin %20-50'si kas kramplarından yakınır. Metabolik hastalıklarla ilişkilidir.
 • Atletler ve sıcak ortamlarda çalışanlarda kramp görülme oranı fazladır.


Ehlers Danlos Sendromu

Ehlers-Danlos sendromu (EDS), cilt, eklemler ve diğer bağ dokuların gerilme kuvvetinde azalma ortak özelliğini paylaşan bir grup kalıtımsal heterojen bozukluktan oluşur. Bu bağ dokusu bozukluklarında anormal kollajen sentezi nedeniyle cildin aşırı uzayabilirliği, eklemlerin hipermobilitesi, ciltte kolay morarma veya geç yara iyileşmesiyle beraber atrofik skarlaşma ile kendini gösteren doku kırılganlığı görülür.
Eklemleri gevşek ve çok sayıda skarı olan kişiler ilk olarak MÖ 400 yıllarında Hipokrat tarafından tanımlandı. 1892'de Rus dermatolog Dr. A. Tschernogobow gevşek hassas cilt ve hipermobil büyük eklemlerle kendini gösteren 2 olgu sunarak EDS'nin ilk ayrıntılı klinik tanımını yaptı.
Sendromun adı daha sonra iki doktorun sunduğu vaka bildirimlerinden geliyor. Danimarkalı dermatolog Edvard Ehlers 1901'de, Fransız doktor Henri-Alexandre Danlos 1908'de bulgularını yayınladı. Her iki doktor da hastalığın belirgin ve ayırt edici özelliklerini doğru tanımladığı için hastalık 1936'da Ehlers-Danlos sendromu olarak isimlendirildi.
Bazı EDS hastaları eklemlerini çok alışılmadık şekillerde bükebilir. Büyük beceri gerektiren parçaları hipermobil ve gevşek eklemleri sayesinde mucizevi şekilde çalan İtalyan kemancı Niccolo Paganini (1782-1840) EDS'nin fenotipik özelliklerine sahipti. 19. yüzyılın sonlarında sirk ve gezici kumpanyalarda aşırı elastik hareketlerle "Hintli lastik adam", "Elastik kadın", "İnsan kraker" gibi isimlerle ünlenen göstericiler olduğu biliniyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba

Obstrüktif Uyku Apnesi

 • Retrofaringeal kaslar gevşer ve havayolunu bloke eder.
 • Risk faktörleri: Obezite, boyun çevresinin 43cm'den (17 inch) fazla olması, hipertansiyon, daralmış havayolları, kronik nazal konjesyon, DM, erkek cinsiyet, Afrika, Hispanik veya Pasifik adaları kökenliler, menopoz, aile öyküsü, sigara, alkol/sedatif kullanımı.
Tedavi
CPAP cihazı
 • Hafif OUA
  • Yaşam tarzı değişiklikleri
  • Kilo verme
  • Sigarayı bırakmak
  • Alkol ve trankilizanlar / uyku ilaçlarından kaçınmak (kaslarda gevşemeye yol açarak solunumu bozar)
  • Sırtüstü yerine yan veya yüzüstü yatmak.
  • Nazal konjesyon varsa salin nazal sprey kullanmak. Dekonjestanlar sadece kısa süreyle kullanılır.
 • Orta veya şiddetli OUA
  • Devamlı pozitif havayolu basıncı (CPAP), obstrüktif uyku apnesinin tedavisinde tercih edilen yöntemdir.
  • Oral cihaz: mandibula ve dili öne getiren ortodontik splint, hipofarinksin uzun dönemde açık kalmasına yardım eder. CPAP daha etkilidir ancak oral cihaz daha kolay kullanılır.
  • Cerrahi: uvulopalatoplasti (vakaların %50'sinde etkilidir), maksillomandibular ilerletme (öne getirme), trakeostomi, yumuşak damağı açık tutmaya yarayan implantlar (Pillar prosedürü).
 • Bağımsız olarak değişen inspiratuar pozitif havayolu basıncı ve ekspiratuar pozitif havayolu basıncı ventilatörleri (BiPAP), CPAP'ı tolere edemeyen veya yüksek basınçlar gerektiren şiddetli hastalıkta ve hiperkapnili hastalarda çok etkilidir. İnspiratuar pozitif havayolu basıncı (IPAP) ile ekspiratuar pozitif havayolu basıncı (EPAP) arasındaki fark ne kadar büyükse, inspiratuar kas yardımı o kadar fazladır.
 • Uygun yerleşim için özel üretilmiş nazal arayüzeyler kullanılabilir.
 • Morbid obez hastalarda veya yüksek tepe ventilatör basıncı gereken hastalarda portabıl hacim ventilatörleri kullanılabilir.
Obstrüktif uyku apnesinde kullanılabilen bazı oral cihazlar
Kaynak:

21 Kasım 2017 Salı

Restriktif Akciğer Hastalığında Rehabilitasyon

 • İlerlemiş restriktif akciğer hastalığında solunumsal komplikasyonlar ölümün en sık nedenidir.
 • Bu hastalarda akut solunum yetmezliğinin önemli bir nedeni sekresyon temizliğindeki bozulmadır.
 • Restriktif akciğer hastalığında rehabilitasyonun temeli komplikasyonların önlenmesi ve sekresyon yönetimine yardımdır.
Hasta eğitimi
 • Hasta eğitimi ile pnömoni, solunum yetmezliği, entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekliliğini önlenmek amaçlanır.
 • Aşılanmanın önemi vurgulanır: İnfluenza, pnömokok aşıları ve antivirallerin kullanımı hakkında bilgilendirme yapılır.
 • Çok kalabalık ortamlardan kaçınarak solunum yolu patojenlerine maruz kalma riski azaltılır.
 • Gece sedatif kullanımı aspirasyon riskine neden olabilir, tercih edilmemelidir.
 • Aşırı oksijen tedavisinden kaçınılır. Santral solunum baskılanarak normal hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon inhibe olabilir ve V/Q eşitsizliği artabilir. Bu süreç hiperkapniye yol açarak solunum yetmezliği riskini arttırabilir.
 • Hafif nöromusküler hastalıklarda bile O2 tedavisi uykudaki hipopne ve apnelerin süresini uzatabilir.
 • Obezite ve ağır yemeklerden kaçınılmalıdır.
 • Hasta için hedefler belirlenmeli ve gelecek için plan yapılmalıdır.

20 Kasım 2017 Pazartesi

Redcord Terapi

Kas iskelet sistemi bozuklukları en yaygın ve maliyeti yüksek sağlık sorunlarından biridir. Bel ve boyun ağrıları, eklem bozuklukları, osteoporoz, travmaya bağlı sorunlar ve yumuşak doku romatizması bu alandaki ana başlıklardan bazılarıdır. Tüm bu sorunlar bir arada düşünüldüğünde, toplum sağlığı açısından kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve ruh sağlığı kadar yük oluşturmaktadır. Kas iskelet sorunlarının kendine özgü durumlarından biri, bel ve boyun ağrısı gibi karmaşık durumların çoğunda spesifik bir neden bulunamamakta, şikayetler uzun süreli ve yaşam kalitesini düşürücü nitelikte olmaktadır. Bazen psikososyal ve somatik faktörler de devreye girmektedir. Sonuçta toplumun önemli bir kısmı kronik kas iskelet ağrısından yakınmaktadır. Çözüm için pek çok yöntem denenmektedir. Bunlardan biri de Norveçli fizyoterapistlerce geliştirilen Neurac yöntemidir.
Neurac, normal fonksiyonel hareket paternlerini yeniden kurmak için yüksek düzeyde nöromusküler stimülasyon içeren bir tedavi metodur. Uzun süreli ağrı ve/veya inaktiviteye neden olan uzun süreli kas iskelet bozukluklarını tedavi etmede kullanılır. En sık olarak boyun, bel, pelvik ve omuz bozukluklarında uygulanır.