26 Mart 2012 Pazartesi

Kalk ve Yürü Testi

(Get up and Go Test ve Timed up and Go Test)

Denge fonksiyonunu değerlendirmede kolay uygulanabilen, güvenilir testler olarak öngörülmektedirler. Hastadan sandalyenin kollarına tutunmaksızın oturduğu yerden kalkması, 3m. yürüdükten sonra bir yere dokunmaksızın geri dönmesi sandalyeye doğru yürüyerek tekrar oturur pozisyona geçmesi istenir ve bu sırada gözlemci tarafından değerlendirilir.
Performans skoru 1= normal, 2= çok hafif anormal, 3= hafif anormal, 4= orta derecede anormal, 5= ciddi derecede anormal olarak değerlendirilir. Test sırasında düşme riski için kanıt olabilecek bulgusu olmayan hastaların skoru normal, test performansı sırasında düşme riski görülen hastaların skoru ciddi derecede anormal olarak değerlendirilir. Ara skorlar, hareketlerde aşırı yavaşlama, hareket sırasında kararsızlık-tereddüt, anormal gövde veya üst ekstremite hareketlerinin varlığı, sendeleme veya tökezleme gibi bulguların varlığı ile ilişkilidir. Gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenilirliği yüksek bulunmuştur. Mathias ve ark. yaşlı bireylerde ‘Kalk ve Yürü Testi’ ile denge fonksiyonunu değerlendirdikleri çalışmada; test skorları ile postural salınım, yürüme hızı ve diğer yürüme parametreleri arasında anlamlı korelasyon saptamışlardır. FEMBAF skalasının güvenilirlik ve geçerliliğinin değerlendirildiği bir çalışmada risk faktörü sayısı, subjektif şikayet sayısı ve fonksiyonel aktivite skorları ile TUG test skorları arasında anlamlı korelasyon saptanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder