26 Mart 2012 Pazartesi

Tek Bacak Üzerinde Durma Testi

(Single Leg Stance Test, SLST)
Tek bacak üzerinde durma dengesinin sağlanması için, alt ekstremitede özellikle ipsilateral kalça adduktörleri ve gluteus medius kası olmak üzere bir çok kas grubunun uygun bir şekilde kasılması, yeterli vestibüler fonksiyon ve propriosepsiyon duyusu gereklidir.
Bir ayak destek bacağına dokunmayacak şekilde kaldırılır, başlangıçta gözler açıktır. Gözler baş yönüne sabitlenir, hastadan gözlerini kapatması istenir ve 30 sn boyunca dengesini sürdürebilmesi beklenir. Kaldırılan bacak destek bacağına dokunursa, ayak zemine temas ederse, sekme veya sıçrama olursa veya destek için çevredeki herhangi bir şeye dokunulursa denge bozukluğu olduğu düşünülür. Tek bacak üzerinde dengeyi sürdürme testindeki süre ve skorlar yaşla yüksek oranda ilişkili olup yaşlanma ile azalmaktadır. SLST süre ve skorlarında yaşlanma ile ortaya çıkan değişliklikler kalça izometrik moment skorlarında gözlenen değişiklikler ile korele bulunmuştur. Tek bacak üzerinde durma süresinde kısalma, azalmış denge fonksiyonu için bir belirteçtir. Süreye dayanan denge testlerinde, klinisyenin hasta için beklentisi yaşa dayanarak belirlenmelidir. 60-69 yaş arası sağlıklı bireyler en az 5 sn süreyle gözler açık olarak tek ayak üzerinde durabilmelidirler. Clark ve ark. tarafından Tek bacak üzerinde durma testi destek yüzeyi daha da daraltılarak modifiye edilmiş, Unilateral Forefoot Balance Test olarak tanımlanmıştır. Araştırmacılar yaşlanmanın erken evrelerindeki denge fonksiyon bozukluklarının saptanmasında bu testin geçerli ve güvenilir olduğunu bildirmişler, 58-62 yaş arası kadınlarda ortalama test skorunu 6.5 sn olarak saptamışlardır.

Kaynak: http://www.jpmrs.org/pdf/pdf_PMJ_350.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder