4 Nisan 2012 Çarşamba

Fonkisyonel Ambulasyon Sınıflaması (FAS)

Kategori 0 – Nonfonksiyonel Ambulasyon
Hasta ambule olamaz, sadece paralel barda ambuledir ya da paralel bar dışında güvenli ambule olabilmek için birden fazla kişinin süpervizyon ya da fiziksel yardımına ihtiyaç duyar.
Kategori 1 – Ambulatuar
            Fiziksel Yardıma Bağımlı
            Düzey II
Hasta düz zeminlerde yürürken düşmemek için bir kişinin manuel desteğinden fazlasına ihtiyaç duymaz. Manuel destek süreklidir ve vücut ağırlığının taşınmasının yanında dengenin sürdürülmesi ve/veya koordinasyona asiste etmek için gereklidir.
Kategori 2 – Ambulatuar
           Fiziksel Yardıma Bağımlı
           Düzey I
Hasta düz zeminlerde yürürken düşmemek için bir kişinin manuel desteğinden fazlasına ihtiyaç duymaz. Manuel destek denge ve koordinasyona asiste etmek için uygulanan sürekli veya aralıklı hafif dokunmayı içerir.
Kategori 3 – Ambulatuar
           Sürpervizyona Bağımlı
Hasta başka birinin manuel desteği olmaksızın düz zeminlerde fiziksel olarak yürüyebilir durumdadır ancak zayıf değerlendirme becerisi, tartışmalı kardiyak durum veya kalıbın tamamlanması için sözel yönlendirmeye gereksinim varlığında güvenlik açısından başında bir kişinin yol göstermesine ihtiyaç duyar.
Kategori 4 – Ambulatuar
          Bağımsız
          Sadece Düz Zeminlerde
Hasta düz zeminlerde bağımsız olarak yürür ancak aşağıdakilerden herhangi biri ile karşılaştığında süpervizyon ya da fiziksel yardıma ihtiyaç duyar: merdiven, eğim, düzgün olmayan zeminler.
Kategori  5 – Ambulatuar
           Bağımsız
Hasta düz ve düz olmayan zeminlerde, merdivenlerde ve eğimlerde bağımsız olarak yürüyebilir.
TANIMLAR
Ambulasyon: Hasta paralel bar dışında ~3,3 m (10 ft) yürüyebilir. Bir kişinin süpervizyon ya da fiziksel yardımından fazlasına izin verilmez. Herhangi bir mekanik yardımcı araç ya da yürüme desteği (paralel bar hariç) kullanılabilir.
Düz zemin: Seramik, halı, kaldırım.
Düzgün olmayan zemin: Çimen, çakıl, gevşek toprak, kar, buz.
Merdiven: Yukarı yada aşağı, tutunma barlarıyla birlikte en az yedi basamak.
Eğim: Yukarı yada aşağı 1,52 m (5 ft) 30 derece yada daha fazla eğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder