8 Nisan 2012 Pazar

İmmobilizasyonun Sonuçları

Kas-iskelet sistemi
 • Kas gücünde azalma ve atrofi
 • Dayanıklılığın azalması
 • Kontraktür
 • Osteoporoz

Kardiyovasküler sistem
 • Kalp hızında artış
 • Kardiyak rezervde, atım hacminde azalma
 • Ortostatik hipotansiyon
 • Venöz tromboembolizm

Solunum sistemi
 • Ventilasyonda azalma
 • Ventilasyon ve perfüzyonda bölgesel değişiklikler
 • Öksürmede güçsüzlük
 • Atelektazi

Endokrin sistem
 • Bazal metabolizmada azalma
 • Diürez, natriürez artışı
 • Negatif nitrojen dengesi
 • Glikoz intoleransı
 • Hiperkalsemi ve kalsiyum kaybı

Genitoüriner sistem
 • Enfeksiyon
 • Taş oluşumu
Gastrointestinal sistem
 • Anoreksi
 • Kabızlık

Deri
 • Bası yarası
 • Atrofi

Merkezi sinir sistemi
 • Duysal değişiklikler
 • Motor aktivitede azalma
 • Otonom instabilite
 • Duygusal ve davranışsal bozukluklar, anksiyete
 • Entellektüel bozukluk, oryantasyon bozukluğu
 • Koordinasyon bozukluğu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder