29 Nisan 2012 Pazar

Omurilik Yaralanmaları - Epidemiyoloji

 • Birleşik Devletler'de insidans: Bir yıl içinde milyon nüfus için 40 yeni yaralanma görülür. Bu da her sene 12.000 yeni vaka olduğu anlamına gelir.
 • Prevalans: Yaklaşık 273.000 olgu.
 • Cinsiyet: Erkek kadın oranı yaklaşık 4:1.
 • Yaralanma sırasındaki ortalama yaş: 42,6 yaş.
  • Eğilimler: Etkilenen kadın sayısında ve ortalama yaşta hafif artış izlenmektedir.
  • Omurilik yaralanmaları (SCI) en sık 16-30 yaş grubu kişilerde gerçekleşir.
  • 15 yaş ve altındaki çocuklar tüm SCI'ların sadece %4,5'ini oluşturur.
  • 60 yaştan yaşlı kişiler SCI vakalarının %11'ini oluşturur.
 • Etiyoloji
  • %36,5 motorlu araç kazaları.
  • %28,5 düşmeler.
  • %14 şiddet (en sık olarak ateşli silah yaralanması).
  • %9 spor (en sık olarak dalış).
  • Eğilimler: Şiddete bağlı SCI azalırken düşme ilişkili SCI artmaktadır.
  • Düşmeler yaşlılıkta SCI'nin en sık nedenidir, motorlu araç kazaları ikinci sık nedendir.
 • En sık yaralanma zamanı
  • Yaz mevsimi (en yüksek insidans Temmuz)
  • Haftasonları (Cumartesi > Pazar)
  • Gece saatleri
 • Yaralanma tipi: Son 20 yılda inkomplet tetrapleji vakaları artmış; buna karşın komplet parapleji ve komplet tetrapleji azalmıştır.
  • C5 toplamda en sık görülen yaralanma seviyesidir.
  • T12 paraplejide en sık görülen yaralanma düzeyidir.
  • %40,6 inkomplet tetrapleji
  • %18,7 inkomplet parapleji
  • %18,0 komplet tetrapleji
  • %11,6 komplet parapleji
 • Sosyal ve mesleki demografi
  • Travmatik SCI hastalarının çoğunluğu bekardır (%51,6) (ör: hiç evlenmemiş, ayrılmış, boşanmış).
  • Evliliğin devam etme ihtimali yaralanmamış populasyona kıyasla daha düşüktür.
  • SCI sonrası evlenme olasılığı düşmektedir.
  • Yaralanma sonrası evliliklerin yaralanma öncesi evliliklere göre dayanması daha olasıdır.
  • Yaralanma sonrası işe dönüş: 1. yılda %11,8'i istihdam edilmiş. Yaralanma sonrası 20. yılda %35'i çalışıyor.
  • Yaralanma seviyesi yükseldikçe ve ağırlığı arttıkça işe dönme oranı azalmaktadır.
  • İşe dönüşün diğer belirteçleri daha genç yaş, erkek cinsiyet, beyaz ırk, evli olmak, daha çok eğitim almış olmak, araba kullanabilmek.
 • Hayat beklentisi
  • Mortalite oranları yaralanmadan sonraki ilk yıl, takip eden yıllardan fazladır.
  • Toplam yaşam beklentisi 50 yıl önceye göre iyileşme gösterse de hala normalin altındadır.
  • Son dekatlarda yaralanma sonrası ilk yıl mortalitesinde azalma, diğer yılların mortalitesindeki azalmadan daha belirgindir.
  • Yaralanma sonrası mortalitenin belirteçleri:
   • Erkek cinsiyet
   • İleri yaş
   • Ventilatör bağımlı
   • Şiddet eylemi sonucu yaralanmış
   • Yüksek yaralanma düzeyi (özellikle C4 ve üzeri)
   • Nörolojik olarak komplet yaralanma
   • Toplum entegrasyonunun kötü olması
   • Ekonomik durum göstergelerinin kötü olması
   • Sağlık sigortasının niteliği
  • Komplet ve inkomplet yaralanma arasındaki ayrımlar yüksek seviye yaralanmalarda daha önemlidir.
 • Ölüm nedenleri
  • Kronik SCI'de solunumsal bozukluklar ölümün başta gelen nedenidir; pnömoni en sık sebeptir.
  • Kalp hastalıkları ikinci sıklıkta gelir. Bunu septisemi (genelde basınç ülserleri, idrar yolu veya solunum yolu ile ilişkili) ve kanser takip eder.
  • Genitoüriner hastalıklar (ör: böbrek yetmezliği) 30-40 yıl önce ölümün başta gelen nedeniydi, fakat dramatik düşüş yaşanmıştır. Sebebi ürolojik yönetimdeki ilerlemelerdir.
  • 25 yaşın altındaki SCI hastalarında intihar ikinci sıklıktaki ölüm nedenidir. İntihar parapleji hastalarında tetraplejilere göre daha sıktır.
Kaynak:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder