1 Nisan 2012 Pazar

Serebrovasküler Olay Değerlendirme ve Tedavi Hedefleri

AMAÇLAR
Hastanın fonksiyonel yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak.
Bağımsızlığı kazandırmak.
Evin yeniden düzenlenmesinde yardımcı olmak  ve gerekli araçları sağlamak.
Hasta yakınlarını tedavi programı ve risk faktörleri hakkında bilgilendirmek.
Ev durumunu değerlendirmek ve taburculuğu ilgili diğer bölümlerle beraber planlamak.
DEĞERLENDİRME
Serebrovasküler olay (hemipleji) değerlendirme formu 
1 - Değerlendirilecek bölgeler:
Eklem hareket açıklığı:
Etkilenen taraftaki alt ve üst ekstremitenin eklem hareket açıklığını değerlendirin. Yatak içi hareketler, transferler ve yürüme gibi fonksiyonel aktiviteler için gerekli olan EHA’yı göz önünde bulundurun.
Eklem bütünlüğünü ve etkilenen tarafta omuz subluksasyonu varlığını ya da yokluğunu değerlendirin.
Güç:
Hastanın etkilenen ekstremite ve gövdesindeki istemli hareketleri değerlendirin.
Etkilenmemiş ekstremitelerin gücünü değerlendirin.
Fonksiyonel yetenek:
Yatak içi hareket, oturur duruma geçme ve oturma, transferler, tekerlekli sandalye kullanımı, yürüyüş.
Nörolojik:
Ekstremiteler ve gövdedeki tonusu değerlendirin.
Normal ve anormal sinerji paternlerinin varlığı açısından hareket paternlerini değerlendirin.
Derin tendon reflekslerini, klonus, babinski ve diğer anormal refleksleri değerlendirin.
Ekstremite ve gövdelerin koordinasyon, duyu, propriyosepsiyonunu değerlendirin.
Yürüyüş:
Hastanın ayağa kalkma ve yürümeye başlama yeteneğini değerlendirin.
Normalden farklılıkları, postural destek (yürüteç ve baston) ya da ortopedik destek (zayıf ekstremiteler için) ihtiyacını değerlendirin.
Solunum:
Mümkünse fonksiyonel yetenekleri sınırlayan bozuklukları belirleyin.
Kardiyovasküler:
Kan basıncı, kalp hızı ve fonksiyonel yetenekleri sınırlayan damarsal patolojileri değerlendirin.
Cilt ve yumuşak doku:
Ödem varlığını, ekstremite çevresi asimetrisini, gövde ve ekstremitelerdeki bası yaralarını araştırın.
Postür:
Üst ve alt gövde ile üst ve alt ekstremiteler arasındaki asimetriyi araştırın.
Yük taşıyan ekstremitede asimetri varlığını supin, oturma ve ayakta durma pozisyonlarında inceleyin.

Gerçekçi hedefler için hastanın önceki fonksiyonel seviyesini değerlendirin.
Ev programı ve diğer taburculuk ihtiyaçları için aile durumunu gözden geçirin.
Diğer yardımcı servislere danışma, ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyacını değerlendirin.
Hastayı haftalık değerlendirin.

2 - Değerlendirme sırasında dikkat edilecek noktalar:
Kardiyovasküler sınırlar hastanın yatak egzersizlerinin ötesinde fiziksel aktivitesinde bir artışı tolere etmesine ya da dik pozisyonda harekete engel olabilir (özellikle post anevrizmal hastalarda)
Hasta hastalığının yeterince farkında olmayabilir, etkilenen tarafı ihmal edebilir, güvenli hareket etmesi bu nedenle zor olabilir.
Tonus durumu tedavinin modifiye edilmesini gerektirebilir (örnek olarak sublukse bir omuzu korumak)
Gerçekçi olmayan beklentiler ve psikososyal komplikasyonlar hastanın motivasyon ve kooperasyonunu etkileyebilir.

1 yorum:

  1. yazılarınız gerçekten çok faydalı .Alah razı olsun

    YanıtlaSil