12 Nisan 2012 Perşembe

Yaygın İdiyopatik İskelet Hiperostozu (DISH)

Paraspinal ligamentler yıpranma sonucu dejenere olurlar ve sıklıkla kemikleşirler; bu durum spinal entesopati olarak adlandırılır. DISH ya da Forestier hastalığının belirleyici özelliği bu fenomendir. DISH'e yaşlı ankilozan spondiliti de denir. Bu iki hastalığın benzer özellikleri olmakla beraber farklı yaş gruplarını etkilemektedirler.

DISH tanı kriterleri:
1- Dört ardışık vertebra gövdesinde, anterolateral kısımlar boyunca akıcı tarzda kalsifikasyon ya da ossifikasyon (osteofitle beraber ya da değil)
2- Etkilenen alanlarda disk yüksekliğinin korunmuş olması ve aşırı disk hastalığının olmaması
3- Faset eklemlerde kemik ankilozunun olmaması, sakroiliak erozyon, skleroz ya da füzyonun olmaması. Faset eklemlerde ise daralma ve skleroz olabilir.

DISH'de alt torasik tutulum tipiktir ancak lomber ya da servikal tutulum da olabilir. Omurganın sol tarafı genelde daha az etkilenir, bu durum aortanın pulsasyonuna bağlanır. Bu hastalıkta ekstraaksiyel bölgelerdeki tendon ve ligamentlerde ve subkutan bölgelerde de kalsifikasyon görülebilir.

Torasik ve lomber vertebranın radyografisi tanıda genellikle yeterlidir. BT, kırık ya da basıya bağlı komplikasyonları değerlendirmek için kullanılabilir.

Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken hastalıklar: Ankilozan spondilit, nöropatik artropati, primer osteoartrit, psöriatik artrit, Reiter sendromunun kas-iskelet sistemi tutulumudur.

Genelde asemptomatiktir. Vertebra füzyonu ileri düzeyde ise omurga hareketleri kısıtlanabilir. Nadiren nöropati ya da kemiğin direkt basısına bağlı disfaji görülebilir. Prognozu iyidir, DISH morbidite ya da mortaliteye yol açmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder