29 Mayıs 2012 Salı

Servikal Disk Hernisi - Reçete

Şikayet: Boyun ağrısı, tutukluk, kola yayılan ağrı, ellerde uyuşma veya karıncalanma, kolda güçsüzlük olabilir.
Tanı: Boyun hareketleri her yöne kısıtlı ve ağrılı olabilir. Boyun ekstansiyona getirildiğinde sağ veya sol kola yayılan ağrı olabilir; sağa veya sola lateral fleksiyona getirildiğinde lateral fleksiyona gelen yöndeki kolda ağrı artar. Tanı için servikal MR istenebilir.
Tedavi:
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ)
Diklofenak sodyum amp (Voltaren amp, Dikloron amp, Diclomec amp)
Tenoksikam (Oksamen flk)
Ketoprofen (Profenid amp)
Miyorelaksanlar (Kas gevşetici ilaçlar)
Tiyokolşikosid amp (Muscoril amp, Muscofleks amp, Thiospa amp)
Akut dönemde örnek:
Voltaren amp ile Muscoril amp karıştırılarak im olarak ilk 5 gün yapılır. Muscoril amp dozu 2x1 olduğundan 12 saat sonra da yapılır veya 12 saat sonraki  dozu Muscoril 8 mg tb olarak verilir. 5 gün sonra kontrole çağırılır, ağrıları azalmış ise oral NSAİİ kullanımına geçilir veya tedavi 10 ampule tamamlanır (Proton pompa inhibitörü beraberinde reçete edilebilir).
Rp // 1. Voltaren amp + Muscoril amp S: 2x1 im (5 gün)
Servikal MR çekilmiş ve ekstrüde disk hernisi tespit edilmiş ise kortikosteroid kullanmasında kontraendikasyon yok ise, Synacthen Depot flk 1 mg 5 tane verilir. 1., 2., 3., 5., 7. günler uygulanır. Kas gevşetici amp (Tiyokolşikosid amp) ile karıştırılarak veya yalnız olarak IM yapılır. Gerekirse 10. ve 14. gün de tekrarlanabilir. Bu süre zarfında hastanın tuzsuz yemesi önerilir.
Beş – on günlük yoğun tedavi sonrası hastanın şikayetlerinde azalma olduktan sonra NSAİİ tb formuna geçilir. Kas gevşetici ve analjezikler (parasetamol, parasetamol + kafein bileşikleri) NSAİİ yanında verilebilir.
Rp //
1.       Synacthen depot amp. 1 mg (1., 2., 3., 5., 7. günler) im
2.       Muscoril amp S: 1x1 im (5 gün)
3.       Dikloron 50 mg tb S: 2x1 po (5 gün sonra başlanacak)
4.       Parafon tb (5 gün sonra başlanacak)
Akut dönemde servikal disk hernisinde boyunluk (servikal collar), lomber disk hernisinde lomber çelik balenli korse gündüz kullanmak için verilebilir. Uzun süreli kullanımdan kaçınmak gerekir. Bir aydan fazla kullanmamak gerekir.
Egzersizlere başlanarak, kaslar kuvvetlendirilip doğal korse oluşturmak amaçlanmalıdır.
Akut dönemde özellikle ilk 5-7 gün arası soğuk uygulama 20 dakika, 2-3 saat ara ile günde 4-5 kere bel veya boyun bölgesine uygulama yapılabilir. Beşinci günden sonra sıcak uygulamaya da geçilebilir, soğuk ile de devam edilebilir.

Uyarı: Tedavi seçenekleri ile ilgili bilgiler tıp doktorları ve öğrencilerine yöneliktir, buradaki bilgilere göre tedavi planı yapılmamalıdır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder