10 Haziran 2012 Pazar

Ayak Bileği Burkulması

En sık görülen yaralanmalardan biridir. Spor esnasında ya da düz olmayan bir yüzeyde yürüyüp koşma sırasında görülebilir.
Özellikle dış yan bağ yaralanması görülür. İç yan tarafta deltoid ligaman kuvvetli olduğu için yaralanma daha az görülür. En sık yaralanan bağ  anterior talofibuler bağdır.

Ağrı, hassasiyet, şişlik, morluk (ekimoz), ayakta soğukluk ya da hissizlik, ekleme yük verememe, tutukluk şikayetleri olabilir.
Fizik muayenede şişlik ve ekimozun yanı sıra anterior talofibular ve kalkaneofibular ligaman muayeneleri yapılır. Ön çekmece testi ve inversiyon stres testleri, deltoid ligaman içinde eversiyon stres testi yapılır. Kemik bütünlük için topuk vurma ve sıkıştırma testleri uygulanabilir. Ayırıcı tanıda kırık olasılığını ortadan kaldırmak için normal grafiler yararlı olur. MRG iyileşmenin olmadığı veya geciktiği durumlarda yumuşak dokuyu ve kıkırdağı değerlendirmek için kullanılabilir.
Düzey 1 burkulma: Ligamanlarda hafif gerilme ve liflerinde bir miktar hasar.
Düzey 2 burkulma: Ligamanda parsiyel yırtılma. Ayak bileği belli yönlerde anormal laksite gösterir.
Düzey 3: Ligamanın tam yırtığı. Muayenede ayak bileği belli yönlere zorlandığında bariz instabilite görülür.
ayak bileği burkulmaları
Tedavide eklemi korumaya almak, istirahat, soğuk uygulama, kompresyon ve elevasyon öncelikle uygulanmalıdır (RICE: rest, ice, compression, elevation).
Ağrı ve inflamasyonu kontrol için NSAİİ verilebilir. Üstüne ağırlık verildiğinde ağrı ortaya çıkıyorsa baston ile destek sağlanmalı, ağrı geçer geçmez bırakılmalıdır. Hastaya ayak bileğini plantar fleksiyonda sarkıtmasının önemi anlatılmalı ve anterior talofibular bağın aşırı gerilmesi önlenmelidir.
Rehabilitasyon uygulamaları şişlik ve ağrıyı azaltmaya yönelik olduğu gibi tekrar burkulmaları önlemek hedefini de taşımalıdır. Bu amaçlarla elektrik stimülasyonu ve ultrason tedavilerinin yanında aşil germe egzersizleri, eklem hareket açıklığını korumayı amaçlayan egzersizler öncelikle başlanmalıdır. Egzersiz programı ağrı ve şişlik durumuna göre giderek ağırlaştırılarak uygulanmalıdır. Önlemek için egzersizler öncesi ısınma hareketleri yapılmalı, düzgün olmayan yüzeylerde yürürken daha dikkatli olmalı, uygun ayakkabılar giymeli, yorgunluk ya da ağrı gibi belirtilerde aktivitelere ara verilmeli ya da tempo düşürülmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder