13 Haziran 2012 Çarşamba

Halluks Abdukto Valgus

ICD-10: M20.1
Halluks abdukto valgus birinci parmağın hipermobilitesi sonucu gelişen pozisyonel ve yapısal değişiklikler sebebi ile oluşur. Halluks abdukto valgus kötü ayak biyomekaniği nedeni ile gelişen bir durumdur.
Pronasyondaki ayakta peroneus longusun stabilitesi kaybolur ve başparmak dorsifleksiyon ve abduksiyona gelir. Bu, birinci ve ikinci metatarslar arasındaki intermetatarsal açıda artış oluşturur. Sonuçta birinci metatarsofalangeal eklem etrafında intrinsik instabilite gelişir ve fibular sesamoid laterale kayar, başparmakta lateral deviasyon oluşturur. Halluks abdukto valgus zaman içinde daha da kötüleşen progressif bir deformitedir. Hastanın birinci metatarsofalangeal ekleminin dorsomedial yüzünde ağrısı olabilir. Eklemin medial yüzünde eritem olabilir ve küçük bir bursa izlenebilir. Hastanın ayağı genelde azalmış ark yüksekliği ile birlikte pronasyon pozisyonundadır. Hasta hekime ayağındaki çıkıntının yakın bir zamanda, kısa bir süre içinde büyüdüğünü söyler.
Radyografilerde intermetatarsal açıda artış ve sesamoidlerde lateral deviasyon görülür. Eklem ağrısı veya ağrısında EHA'sında azalma olmayabilir.
Tedavi ağrının azaltılması ve duruma neden olan pronasyonun kontrolüne yönelik olarak düzenlenir. Konservatif tedavi en iyi başlangıç yaklaşımıdır. Konservatif tedavi her ne kadar genişlemiş kemik çıkıntısını gidermese de ağrı azalabilir. Yük taşır şekilde çekilen grafi (anteroposterior, lateral ve medial oblik görüntüler) hekime deformiteyi belirlemekte yardımcı olur. Buz ve oral antiinflamatuar ilaçlar inflamasyonu azaltmakta yardımcı olabilir. Eklemin medial yüzüne lokal kortizon enjeksiyonu ağrıyı hafifletebilir. Biyomekanik kuvvetlerin kontrolü için düzenlenmiş, reçete gerektirmeyen veya özel ölçülerle hazırlanmış ayak ortezleri, ağrının kontrolünde ve ayağın daha daha etkili şekilde hareket edebilmesi için ayak yapısının yeniden düzenlenmesinde yardımcı olabilir. Eğer konservatif tedavi başarısız olursa cerrahi girişim düşünülebilir. Hastanın ağrısı normal günlük aktivitelerine engel oluyor veya ayakkabı giymesini engelliyorsa konservatif tedavi yerine cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Birinci metatars başı ve tabanı osteotomisinden, ilk metatarsofalangeal eklem veya ilk metatarsoküneiform eklemin füzyonuna kadar değişen bir yelpazede çeşitli cerrahi girişimler vardır. Cerrahi girişimin amacı ağrıyı azaltmak, fonksiyonu arttırmak, uyumlu bir eklem sağlamak, intermetatarsal açıyı düzeltmek, sesamoidleri yeniden hizalamak, birinci metatarsal eklemin EHA'sını korumak ve başparmağı dik pozisyona tekrar pozisyonlamaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder