6 Haziran 2012 Çarşamba

Karpal Tünel Sendromu

ICD-10: G56.0
Median sinirin el bileğinde, transvers karpal ligaman altındaki karpal tünelde basıya uğraması sonucu gelişen nöropatidir. KTS'li hastalarda intrakarpal kanal basıncı artmıştır. En sık görülen bası nöropatisi olup sıklığı genel popülasyonda %1-5, endüstriyel alanda %5-15 olarak bildirilmektedir. Etyolojisinde mesleki/uğraşsal tekrarlayan travmalar yanında diyabet, hipotiroidi, romatoid artrit, kronik renal yetmezlik, amiloidoz gibi sistemik hastalıklar, obezite, hamilelik ve radius distal uç fraktürleri yer almaktadır.
karpal tünel sendromunda tenar kaslarda atrofi görülür
Klinik bulguları
  • ilk üç parmakta ağrı,
  • uyuşma, 
  • özellikle geceleri belirgin olan parestezi yakınmaları, 
  • pozitif Tinel (el bileğinde median sinir üzerine hafifçe vurulması ile eğrı oluşması) ve Phalen (hasta el bileğini 30 saniye boyunca tam fleksiyonda tutup daha sonra serbest bıraktığında uyuşma hisseder) belirtileri, 
  • elin volar median bölgesinde duyu kaybı, 
  • tenar atrofi 
  • başparmak abdüksiyon ve opozisyonunda zayıflıktır.
karpal tünel sendromu için splint
Kesin tanısı elektronöromiyografi ile konur. Tedavide el bileği nötral pozisyonda el bilek istirahat ateline alınır. Elini kullanarak çalışan işçilerde yapılan bir çalışmada 6 ay süreyle geceleri istirahat ateli kullanılmasının KTS'de etkili olduğu ve etkinliğinin bir yıl sürdüğü gösterilmiştir. El bileğini aşırı fleksiyon, ekstansiyon şeklinde zorlayan hareketlerden, vibrasyon travmasından kaçınılır; el aktiviteleri modifiye edilir. Ultrason, lazer, sürekli düşük seviyeli ışık uygulaması gibi fizik tedavi modaliteleri uygulanabilir. Altta yatan sistemik hastalığın tedavisi önemlidir. Karpal tünel içine lokal kortizon enjeksiyonu sık başvurulan bir tedavi seçeneğidir. Yapılan çalışmalarda geçici rahatlama sağladığı bildirilmektedir. Konservatif tedaviye rağmen klinik bulguları 1 yıldan uzun süredir devam eden; tenar atrofi, güçsüzlük, his kaybı şeklinde belirgin nörolojik defisitleri olan hastalarda cerrahi gevşetme operasyonu endikasyonu bulunmaktadır. Açık karpal tünel gevşetme uygulanan hastalarda el bilek ilk hafta atelde istirahate alınır. 2. haftada el yavaş yavaş günlük aktivitelerde kullanılmaya başlanır, aşamalı olarak EHA ve güçlendirme egzersizlerine başlanır.
Karpal Tünel Sendromu için enjeksiyon tekniği
Enjeksiyon yapılmadan önce proksimal el bilek kıvrımı ve palmaris longus tendonu palpe edilmelidir. Palmaris longus tendonu en iyi el bileği nötral pozisyonda tüm parmak uçları pinch pozisyonunda iken palpe edilir. Median sinir palmaris longusun radialinde ve bu tendonla fleksör karpi radialis tendonunun arasındadır. 1 ml celestone + 1 ml lignocaine'den oluşan enjektör hazırlanır. Giriş yeri işaretlenir. Alkolle temizlenir ve no touch tekniği uygulanır.
Enjeksiyon palmaris longus tendonunun hemen ulnar kenarında proksimal el bilek kıvrımından uygulanır.
İğne ucunun eğik kısmı sinire paralel olacak şekilde iğne deriden geçirilir, sonra derinin hemen altına az miktar sıvı enjekte edilir. 20-30 sn beklenir sonra hasta parmaklarını fleksiyon ve ekstansiyona getirirken iğne nazikçe ilerletilir, enjeksiyona devam edilir. Eğer sıvı ciltte şişlik yaparsa iğne, derin fasyanın dışında demektir. Eğer iğne parmak hareketleri ile hareket ederse tendonun içinde demektir ve geri çekilmelidir. Enjeksiyon yavaşça yapılmalıdır. Asla dirence karşı enjeksiyon yapılmamalıdır.
Eğer iğne obstrüksiyonla karşılaşır veya hastada parestezi görülürse iğne geri çekilmeli ve daha ulnara doğru yeniden yönlendirilmelidir.
Enjeksiyondan sonra birkaç gün istirahat uygundur, daha sonra normal aktivitelere dönülebilir. Gece ateli el bileğini korumak amaçlı önerilir.

2 yorum: