26 Haziran 2012 Salı

Kısa Dalga Diatermi (KDD)

1 MHz ve üzeri frekanslara sahip alternatif akımlarla yapılan tedaviler yüksek frekanslı akım tedavileri olarak tanımlanmaktadır. Oluşturdukları elektromanyetik alan içine giren dokularda derin ısıtma sağlarlar.
Diyatermi vücut derinindeki dokuların ısıtılması anlamına gelmektedir. Diatermi yöntemleri ultrason kısa dalga ve mikro dalga olmak üzere başlıca üç çeşittir.
1943 yılında terapötik amaçla kullanılan dalga boyları belirlenmiştir. Buna göre 13,56 MHz (22 m dalga boyu), 27,12 MHz (11 m dalga boyu) ve 40,68 MHz (7,5 m dalga boyu) kullanılmaktadır. En çok tercih edileni 27,12 MHz’dir.

kesikli kdd
KDD sürekli ya da kesikli olarak uygulanabilir. Her iki durumda dokularda eletromanyetik enerjinin emilmesiyle termal ve termal olmayan etkiler oluşur. Termal etkiler arasında sıcaklık artışına bağlı kan akımında, hücre metabolizmasında, doku esnekliğinde artış, kas gevşemesi ve enzim reaksiyonlarında değişiklikler görülür. Termal olmayan etkileri olarak ödemin, lenfödemin, venöz staz ülserlerinin azalması, yüzeyel yara iyileşmesine katkı sayılmaktadır.
Sürekli uygulamalarda ısıtma amacı ön plandadır. Yanık riskine dikkat edilmelidir. Kesikli uygulamalarda termal olmayan etkilerin elde edilmesi hedeflenir, ancak etkinliği ile ilgili yeterince kanıt yoktur.
indüksiyon elektrotlar
KDD uygulamasında kondansatör ve indüksiyon alanı yöntemleri kullanılır. İndüksiyon alanı yönteminde yüksek frekanslı akım indüksiyon bobininden geçer ve manyetik alan oluşturur. Kas ve bağ dokularında daha fazla ısınma sağlar. Vücut örtülerinde aşırı ısınma tehlikesi yoktur.
indüksiyon alanında ısı dağılımı
İndüksiyon elektrotlar genelde salyangoz biçimindeki bobinin içine yerleştirilmiş tencere benzeri elektrotlardır. Kullanımı kolay, derin dokulara penetrasyonlar iyidir. Eddy akımlarını kullanırlar.
kablo elektrotlar
Geçmişte kablo elektrotlar da kullanılmıştır.
kablo elektrot ile indüksiyon alanı uygulaması
2 m boyunda 1,5 cm kalınlığında indüksiyon kabloları gövdeye sarılarak (havlu ile korunarak) uygulanmaktaydı.
kapasitör alan
Kondansatör (kapasitör) alan yöntemi daha sık kullanılmaktadır. Alternatif akım uygulandığında plakalar arasında elektriksel alan meydana gelmektedir.
kapasitör alan uygulamasında ısı dağılımı
Deri ve deri altı aşırı derecede ısınmaktadır.
hava mesafeli disk elektrotlar
Kapasitör elektrotlardan hava mesafeli disk elektrotlar, çapları 4-17 cm arasında değişen diskleri kullanırlar. Disk seçimi tedavi edilecek vücut bölgesine göre yapılır. Direkt vücuda bağlanmalarına gerek yoktur. Vücut yüzeyine paralel yerleştirilirler.
kauçuk elektrotlar
Kauçuk elektrotlar, kauçuk içine gömülmüş kondansatör görevli metal örgülerden oluşur. Vücut ve elektrot arasına 1-2 cm keçe plaklar koyulur. Aşırı ısınmaya dikkat edilmelidir.
KDD günlük pratikte 20-30 dakika kadar uygulanır. Şiddeti ağrı duyusuna göre ayarlanmaktadır. Sandalye ve tedavi masasında metal bulunmamalıdır. Cihazın çalışıp çalışmadığı elektrotlar arasına floresan lamba konularak kontrol edilebilir.
Uygun dozun ne olduğuna dair kesinleşmiş öneriler bulunmamaktadır. Bu konuda hastanın deri duyarlılığı önem kazanmaktadır. Hasta uygulama sırasında hiçbir zaman “çok sıcak” dememelidir.
KDD endikasyonları: Ağrı, kas spazmı, kontraktür, tenosinovit, fibromiyalji, fibrozit, bursit tedavisinde, hematom rezolüsyonu, metabolik süreçlerin hızlandırılması amacıyla kullanılabilir.
KDD kontraendikasyonları: Metal implantlar veya takılar, kardiyak pacemaker, iskemik alanlar, periferal damar hastalıkları, gebelik, ateş, kanamaya eğilim, duyu kaybı, kanser. Kullanılmaması gereken duyarlı bölgeler: Çocuklarda epifizyal plaklar, genital organlar, enfeksiyon alanları, RİA, yüz ve gözler, kafatası.
Uygulama sırasında genel ısı önlemlerine dikkat edilir.
İki diatermi yöntemi olan KDD ve ultrason kıyaslandığında KDD’de uygulama yapılan doku hacmi ve elde edilen ısı artışı daha fazladır.
KDD’nin etkinliğine yönelik fazla çalışma bulunmamaktadır. Yapılan birkaç çalışmada sürekli, kesikli ve sham grupları arasında anlamlı fark bulunamamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder