11 Haziran 2012 Pazartesi

Kübital Tünel Sendromu

ICD-10: G56.2
ulnar sinir
Kübital tünel sendromu, ulnar sinirin dirsek medialinde kübital tünel içindeki bası nöropatisidir. Karpal tünel sendromundan sonra ikinci sıklıkta görülen bası nöropatisidir.

dirsek bükülü halde uyumak semptomları arttırabilir.
Nedenleri, uğraşsal ya da kötü pozisyonlamaya bağlı ulnar sulkusta kronik basınç artışı, travma, dirsek subluksasyonu, dirsekte aşırı valgus deformitesi, osteofit basısı ve sinovittir. Atıcı atletlerdeki dirsekte aşırı valgus şeklindeki zorlanma da kübital tünel sendromuna yol açabilir.
elde ulnar sinirin duyusunu aldığı alan
Başlıca bulguları, elin ulnar sinir dermatomunda parestezi ve hipoestezi, dirsek medialinde ağrı, ulnar sinir inervasyonlu intrensek el kaslarında güçsüzlük, hipotenar atrofi, 4. ve 5. parmaklarda pençe eli deformitesi gelişimidir. Kesin tanı elektronöromiyografi ile konur.
gece dirseği bir havluyla gevşekçe sarmak bükülmesini önleyebilir.
Sadece duysal semptomları olup motor defisiti olmayan hafif basılı hastalarda konservatif tedavi denenebilir. Konservatif tedavide amaç, dirsekte bası oluşturacak aşırı fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinden kaçınmak, geceleri dirseği 30-45 derece fleksiyonda, el bileğini 0-20 derece dorsifleksiyon ve nötral rotasyonda tutan uzun kol ortezinde istirahate almak, sistemik anti inflamatuar ilaç ve fizik tedavi uygulamaktır.
sinir kaydırma egzersizleri
6 ay süreyle konservatif tedaviye yanıt vermeyen, semptomları devam eden hastalarda cerrahi tedavi endikasyonu mevcuttur. Cerrahi tedavide genellikle fasiodermal slingle ulnar sinirin anterior transpozisyonu yapılır. Ulnar sinir transpozisyonu yapılan hastalarda dirsek, 3 hafta süreyle 90 derece fleksiyonda ortezlenir. 2. haftada kontrollü olarak dirsek hareketlerine, 3. haftada güçlendirme egzersizlerine başlanır. 7. haftadan itibaren ileri güçlendirme, dayanıklılık programı uygulanır ve sportif aktiviteler çalıştırılır.

1 yorum: