11 Haziran 2012 Pazartesi

Lateral Epikondilit

ICD-10: M77.1
Humerusun lateral epikondili üzerinde origosu olan el bileği ekstansör kaslarının tendonlarının kronik inflamasyonudur.

Tenis oynayanlarda sık görüldüğünden tenisçi dirseği de denmektedir. Genel popülasyonda sıklığı %1-3'tür.
Lateral epikondile tutunan kaslar, ekstansör karpi radialis brevis, ekstansör karpi radialis longus, ekstansör karpi ulnaris ve ekstansör digitorum kommunistir. Bu kasların aşırı kullanımı veya tekrarlayan minör / major travmalar, tendonların yapışma yerinde zedelenme ve çoklu yırtıklara, bu da inflamasyon ve fibrozise yol açar. Etkilenmiş dokulardaki art arda tekrarlayan dejeneratif ve vasküler / fibroblastik proliferatif süreç, sonuçta patolojik olarak anjiyofibroblastik tendinozisle sonuçlanır. Patolojik olarak en çok etkilenen kasın ekstansör karpi radialis brevis olduğu gösterilmiştir. Lateral epikondilit, sıklıkla 30-55 yaş bireylerde görülmektedir. El bileğinin ekstansiyon, supinasyon şeklinde aşırı kullanımına yol açan mesleki, uğraşsal, sportif veya diğer aktiviteler bu duruma zemin oluşturmaktadır.
lateral epikondilitte muayene
Klinik olarak, hastalarda lateral epikondilden ön kola yayılan ağrı yakınması mevcuttur. Muayenede, lateral epikondil üzerinde palpasyonla hassasiyet mevcuttur. Dirsek ekstansiyonda iken el bileğine dirence karşı ekstansiyon yaptırıldığında ağrı artar. Semptomları şiddetlendiren bir diğer hareket de dirsek ekstansiyonda iken el bileğine pasif fleksiyon şeklinde germe yaptırmaktır.
Ayırıcı tanı açısından hasta, dirsekte radial tünel sendromu ve servikal radikülopati açısından incelenmelidir. Radial tünel sendromu, radial sinirin terminal motor dalı olan posterior interosseal sinirin dirsek seviyesindeki bası nöropatisidir, lateral epikondilite bağlı da gelişebilir.
Tedavi yaklaşımı genelde konservatiftir. Erken dönemde, semptomları orta / ağır olan hastalarda inflamasyonu azaltmaya yönelik olarak istirahat, lokal buz uygulama, ortezleme ve NSAİİ tedavisi verilir. Hasta semptomları arttıran hareketlerden kaçınmalı, özellikle el pronasyonda iken (avuç içi yere bakarken) elle obje kavrama ve kaldırma yapılmamalıdır. Buz uygulama günde 4-6 kez, her seferde 10-15 dakika şeklinde uygulanır. El aktivitesi sırasında lateral epikondilin iki parmak distalinden takılan epikondilit bandı ile desteklenmesi, ileri zedelenmeyi önlemek açısından önemlidir.
Ağır semptomları olan hastalarda ek olarak 6-8 hafta süreyle el bileğinin de statik el bileği ortezi ile hafif ekstansiyonda atellenmesi de önerilmektedir. İnflamasyon ve ağrı azalınca pasif statik germe ve aktif EHA şeklinde el bileği ve aktif EHA şeklinde dirsek egzersizlerine başlanır. Akut inflamasyon gerileyip ağrı geçtikten sonra aşamalı olarak güçlendirme programı uygulanmalıdır. Güçlendirme programı el kavramasını, el bilek fleksör ve ekstansörlerini, ön kol pronator ve supinatörlerini, dirsek fleksör ve ekstansörlerini ve rotator kılıf kaslarını da içerecek şekilde planlanmalıdır. Güçlendirmeye önce aktif hareket ve submaksimal izometrik egzersizlerle başlanır, bu aktiviteler 1,5 hafta komplikasyonsuz tolere edildikten sonra ağırlıklarla progressif dirençli egzersizlere geçilir. Egzersiz programı ile birlikte ultrason, fonoforez, yüksek voltajlı galvanik stimülasyon, TENS şeklinde fizik tedavi modaliteleri uygulanabilir. Lokal kortikosteroid enjeksiyonu da etkin bir tedavi olmakla birlikte, tendon rüptürüne yol açabileceğinden 3 aydan sık aralıklarla ve yılda 3 kezden fazla önerilmemektedir.
lateral epikondilit için egzersizler
Konservatif tedaviye yanıt vermeyen, semptomları 1 yıldan fazla süren hastalarda cerrahi tedavi endikasyonu mevcuttur. Cerrahi tedavide, skarlı ekstansör tendon eksizyonu, granülasyon dokusunun temizlenmesi, artroskopik olarak lateral gevşetme ve lateral epikondilin dekortikasyonu gibi yaklaşımlar uygulanmaktadır. Cerrahi sonrası kol 2-3 hafta askıda tutulur. Postoperatif 24-48 saat sonra el, el bileği ve dirsekte aktif EHA egzersizlerine yavaş yavaş başlanır. Submaksimal izometrik ve aktif hareket şeklinde güçlendirmeye 2. haftadan sonra, ağırlık ve lastik kullanarak daha ileri güçlendirmeye ise 5. haftadan sonra başlanır. Hasta 8-12. haftalarda görev spesifik fonksiyonel eğitimle normal aktivitesine ve sportif aktivitelerine başlayabilir.
Enjeksiyon: Enjeksiyon yapılacak bölge hemen cilt altında ve lateral kondilin üzerinde yer aldığından oldukça güvenlidir. Ancak işlem sırasında eklem içine girilmemesine dikkat edilmelidir. Dirsek 90 derecedeyken en hassas nokta palpe edilerek tam üzerine ve lateral epikondile doğru ilerletilerek yapılmalıdır.

6 yorum:

 1. Güzel toparlanmış. Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 2. O kadar çok işime yaradıki gerçekten cok teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 3. webloğunuzu çok kullanırım ... Allah razı olsun Hocam !

  YanıtlaSil
 4. Sadettin Dereköy10 Haziran 2017 02:48

  Çok faydalı oldu. Dirseğimde iki hafta önce çıkan ve çok rahatsızlık veren şeyin ne olduğunu öğrendim. Teşekkür ederim. En kısa zamanda bir ortopediste görüneceğim.

  YanıtlaSil
 5. 2015 yılından bu yana ilk sağ kolumda olmak uzere 2 kolumdada mevcut hayat kalitemi %100etkiledi gitmegigim dr kalmadi ne yapacagimi bilmiyorumnyardimlarinizi bekliyorum

  YanıtlaSil