26 Haziran 2012 Salı

Peroneal Tendinit

Peroneus brevis, fibulanın 2/3 lateral distalinden köken alır ve beşinci metatarsın lateral tabanına yapışır. Peroneus brevis ayağın en güçlü abduktoru olmasının dışında, ayak bileğinin fleksörü, ayağın ise evertörüdür. Kas özellikle kalkaneokuboid eklemde, ayağın lateralini stabilize eder.
eversiyon
Peroneus longus kası lateral fibulanın 2/3 proksimalinden köken alır. Tendon lateral malleolün aşağısından, küboidin altından geçer, ayağın altında mediale ilerler, birinci metatarsın lateral plantar tabanına ve birinci küneiforma yapışır. Peroneus longus ayağın plantar fleksörü ve evertörüdür. Yapışma yerinde tendon birinci metatarsın stabilizasyonuna yardımcı olur. Tendonun yaralanması travma ile veya kötü ayak biyomekaniğine bağlı olarak sessizce gelişir. Zorlu inversiyon burkulmaları peroneal tendonlarda ağrıya neden olabilir. Ayağı supinasyonda olan hasta bu tip yaralanmalara daha yatkındır, çünkü bu pozisyonda ayak bileğinin lateralindeki tendonlar daha gergindir.
peroneal tendinite bağlı ağrının yerleşimi
Peroneal tendondan kaynaklanan ağrı, lateral malleolün inferiorunda, peroneal tüberkülde veya birinci metatarsın lateral tabanında ve birinci küneiforma yapışmak için mediale uzandığı küboidin altındaki peroneal olukta karşımıza çıkabilir. Peroneus brevis tendiniti beşinci metatarsın lateral bazisindeki yapışma yerinde de görülebilir. Birinci metatarsın pasif dorsifleksiyonu peroneus longus tendinitini belirlemekte yardımcı olur. Ön ayağın adduksiyonu ile birlikte kalkaneusun inversiyonu, peroneus brevis tendinitinin değerlendirilmesinde etkili bir yoldur. Peroneal tendinit ayak bileğinin inversiyon yaralanması sonrası gelişebilir. Hasta, ayak bileğinde lateral malleolün inferiorunda veya peroneus brevisin yapışma alanında ağrı hisseder. Tendonun seyri boyunca şişlik olabilir. Spor yapan hastalar ağrılarını ani durma, dönme hareketleri ile ve topu ayaklarının üzerine alma ile ilişkilendirirler. Ağrı küboidin altında veya kalkaneusun lateral yüzeyinde belirtilir.
Tedavi inflamasyonu azaltmaya ve kası güçlendirmeye yöneliktir. İstirahat, antiinflamatuar ilaçlar ve buz, sorunun akut döneminde yardımcı olur. Derin transvers friksiyon masajı alandaki skar dokularının parçalanmasında yardımcı olabilir. Dirençli egzersizler ve theraband egzersizleri peroneal kasların güçlendirilmesine yardımcı olur. Biyomekanik problemler eşlik ediyorsa ölçülü ayak protezleri yapılabilir. Yürüteçler için ortezler ayak boyunun dörtte üç uzunluğunda olabilir. Aktif bir hasta için, uzun önayak koşucu desteği bulunan tam uzunlukta bir ortez, ayağın sadece topuk vuruşu ve basma değil, itme fazında da kontrolüne yardımcı olur. Cihazın arka ayak ve ön ayakta tutturulması ayağın daha dengeli tutturulmasına yardımcı olur. Hasta konservatif tedaviye yanıt vermezse, cerrahi girişime karar verilebilir. Cerrahide tenosinovektomi yapılır. Eğer peroneal tendon lateral malleol altındaki oluktan çıkmış ise, genellikle oluk derinleştirilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder