25 Haziran 2012 Pazartesi

Rotator Kaf Yırtıkları

rotator kaf kasları
Rotator kaf, supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subskapularis kaslarının tendonlarının birleşerek oluşturduğu bir yapıdır.
Rotator kafın görevleri şunlardır:
 • Rotator kaf kasları ile humerus başının rotasyon hareketi
 • Humerus başının glenoid kavite üzerinde stabilizasyonu
 • Glenohumeral eklemin omuzu çaprazlayan kasların kasılmalarına karşı stabilizasyonu

Rotator kaf yırtıkları, gelişim sürecine göre akut veya kronik ve hasarın dokudaki derinliğine göre parsiyel (ekleme bakan veya bursal yüzde) ve komplet olarak sınıflandırılabilir. Komplet yırtıklar, küçük (0-1 cm2), orta (1-3 cm2), geniş (3-5 cm2) ve masif (>5 cm2) olarak sınıflandırılmıştır. Akut gelişen yırtıklar genellikle travmatik bir yaralanma sonucudurlar; hastanın ağrısı ve kolunu kaldıramamasına yol açan güçsüzlüğü vardır, pasif hareketler açıktır. Kronik olarak gelişen yırtıklar yaşlanma sürecinin doğal seyrinde ortaya çıkan yıpranma olabilir. Bu durumda hastanın hiçbir şikayeti olmayabilir ya da ara ara ve şiddetli olmayan omuz ağrısı giderek daha rahatsız edici hale gelebilir. Rotator kaf yırtıklarında tedavi, yırtığın özellikleri, hastanın yaşı, özgeçmişi ve beklentileri göz önüne alınarak konservatif veya cerrahi olarak planlanır. Akut yaralanması olan ve aktif kişilerde cerrahi, kronik zeminde gelişen tabloda ise konservatif yaklaşım tercih edilir.
Kronik rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi
Bach, Cohen, Romeo'ya göre
Faz 1: 0-4. hafta
İmmobilizasyon: Kısa süreli rahatlamak için
Ağrı kontrolü:
 • Ağrı kesiciler, NSAİİ
 • Subakromiyal enjeksiyon
 • Soğuk / sıcak uygulama
Hareket genişliği:
 • Sarkaç egzersizleri
 • Pasif egzersiz: fleksiyon, ekstansiyon, internal ve eksternal rotasyon
 • Kapsüler germeler
 • Aktif egzersiz: duvar yürüme
omuz için aktif EHA egzersizi: duvar yürüme (wall walking)
Güçlendirme:
 • El için kavrama egzersizleri (top, hamur...)
 • Kolun omuz seviyesi altında kullanılması
Faz 2: 4-8. haftalar
Faz 2'ye geçiş kriterleri:
 • Minimal ağrı ve hassasiyet
 • Pasif hareket genişliğinin açılması
 • Fonksiyonel hareket genişliği kazanılması
Hedef: Omuzun kuvvet, güç ve dayanıklılığının artması
Ağrı kontrolü:
 • Ağrı kesiciler, NSAİİ
 • Subakromiyal enjeksiyon
 • Soğuk / sıcak uygulama
Hareket genişliği:
 • Pasif egzersizler
 • Kapsüler germeler
 • Aktif yardımlı egzersizler
 • Aktif egzersizler
Güçlendirme:
 • Kapalı kinetik zincir egzersizleri ile başlanır
 • İnternal / eksternal rotasyonlar, abduksiyon
 • Elastik bantlarla açık kinetik zincir egzersizlerine geçilir
 • İnternal / eksternal rotasyonlar, abduksiyon, fleksiyon / ekstansiyon
 • Hafif izotonik serbest ağırlık egzersizlerine geçilir
 • Deltoid güçlendirilir
 • Skapulayı stabilize eden kaslar güçlendirilir
 • Kapalı kinetik zincirle başlanır: retraksiyon / protraksiyon
 • Skapular depresörler
 • Açık kinetik zincirle devam edilir.
Ön deltoid kasın güçlendirilmesi: A, Kapalı zincir izometrik. B, Açık zincir izotonik. Kapalı zincir egzersizlerinde ekstremite distali (el, ayak) sabitken açık zincir egzersizlerinde hareketlidir.
Faz 3: 8-12. haftalar
Faz 3'e geçiş kriteri: Ağrısız tam hareket genişliği kazanılması
Hedef:
 • Nöromuskuler kontrol ve propriyosepsiyon kazandırmak
 • Fonksiyonel aktivitelere dönüş
 • İdame egzersiz programının planlanması
Fonksiyonel egzersizler: Pliyometrik egzersizler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder