12 Haziran 2012 Salı

Tarsal Tünel Sendromu

ICD-10: G57.5
Tarsal tünel sendromu inflamasyon, dizilim değişiklikleri ve posterior tibial sinirin medial malleolün posterior ve inferior bölgesinde sıkışması sonucunda oluşur. Sinire basının olması orta ve arka ayakta zorlukla lokalize edilen semptomlara yol açar. Tuzak nöropatileri tipik olarak hareket sırasında ağrı yerine yanıcı nöraljik ağrı yaparlar. Tibial sinir veya dallarının fleksör retinakulum altında sıkışması sonucu oluşan bir tuzak nöropatisidir. Tibial sinirin tarsal tünelde sıkışabilecek dalları medial veya lateral plantar sinir, lateral plantar sinirin birinci dalı ve medial kalkaneal sinirdir. Diğer tuzak nöropatileri ile karşılaştırıldığında tarsal tünel sendromu oldukça ender görülür. Travma ve post travmatik değişiklikler, yer işgal eden lezyonların kompresyonu, sistemik hastalıklar, eklem yapsı veya deformitesi ile ilişkili biyomekanik nedenler ve idiyopatik nedenler etyolojide yer aldığı düşünülen olaylardır. Hastalar genellikle ayak tabanında ağrı ve paresteziden yakınırlar. Ağrı yanıcı tarzda olabilir, kramp veya ayak tabanında sertlik hissedilmesi de yakınmalar arasında olabilir. Semptomlar uzun süre ayakta durmak veya yürümekle artar. Tarsal tünel sendromu genellikle tek taraflıdır.

Fizik muayenede Tinel testi kullanılır. Tibial sinir üzerine vurmakla tibial sinir boyunca ağrı ve parestezi bulguları oluşturulur. Baş parmağın ekstansiyonu ve ayak bileğinin pasif eversiyonu ile de semptomlar oluşturulabilir. İlgili tibial sinir dalarının duyu muayenesinde azalma saptanabilir. İlerlemiş olgularda kaslarda atrofi gözlemlenebilir.Tanıda elektrodiagnostik testler değerlidir. Hem iğne elektromiyografisi hem de sinir ileti çalışmaları yapılmalıdır. MRG tünelin anatomik yapısını göstermek yönünden yararlı olabilir.
Tedavide
  • Ağrı üzerine odaklanılmalıdır.
  • Eğer biyomekanik olarak ayakta bir bozukluk varsa ortotiklerle düzeltilmelidir.
  • Ultrason, iyontoforez gibi fizik tedavi modaliteleri uygulanabilir.
  • Egzersizler germe ve kuvvetlendirme egzersizleri şeklindedüzenlenebilir.
Enjeksiyon: Diğer konservatif tedavi seçeneklerine yanıt alınamazsa yapılır. Etkilenen ekstremitenin tarafına yatan hastada medial malleolün arkasında Tinel testi ile semptomların provake olduğu nokta belirlenir. Sinir, tendonun posterioruna yerleşmiştir. Bu bölge işaretlendikten sonra antiseptik solüsyonla silinir. Belirtilen noktanın 2 cm proksimaline cilt ile 30 derece açı yapacak şekilde iğne batırılır.  İğne derine ilerletilir, aspirasyon yapılarak arteryel veya venöz yaralanmanın olup olmadığı kontrol edilir. Sonra yavaşça ilaç enjekte edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder