14 Haziran 2012 Perşembe

Triangular Fibrokartilaj Kompleks Zedelenmesi

Triangular fibrokartikaj kompleks (TFCC), proksimal karpal kemiklerle ulnanın distal eklem yüzü arasında bulunan ve yastık görevi gören oldukça avasküler, fibrokartilaj yapısında, disk şeklinde bir oluşumdur. Bu kompleks, volar ve dorsal radio-ulnar ligamanları, ulnar kollateral ve ulno-karpal ligamanları ve artiküler diski içerir. Distal radioulnar eklemin stabilizasyonunu, karpal kemiklerden ulnaya yük aktarımını ve ulnar taraftaki karpal kemiklerin stabilitesini sağlar; distal radioulnar eklemin normal fonksiyonu açısından son derece önemli bir yapıdır. Dejeneratif ve travmatik olarak zedelenebilir.
TFCC lezyonu olan hastalar el bileğinin ulnar tarafında ağrı; önkol rotasyonu, el bilek ulnar deviasyonu ve elle kavrama sırasında krepitasyon ve tıkırtıdan yakınırlar. Muayenede TFCC'nin dorsal veya palmar yüzünde hassasiyet mevcuttur. Distal radioulnar eklemde instabilite olabilir. Tanıda manyetik rezonans görüntüleme yardımcıdır.
Tedavide önce konservatif yaklaşım tercih edilir. El bileği 4-6 hafta süreyle ortezle immobilize edilir, ardından fizik tedavi ve egzersiz tedavisine alınır. Egzersiz programı önce aktif yardımlı, pasif ve aktif EHA egzersizlerini, daha sonra aşamalı olarak güçlendirme egzersizlerini içerir.
Konservatif tedaviye rağmen semptomlar gerilemezse TFCC debridmanı veya tamiri şeklinde cerrahi tedavi uygulanır. Debridman yapılan hastalarda erken mobilizasyon ve doku iyileşmesi hedeflenmelidir
  • TFCC tamiri yapılan hastalarda el bileği 6-8 hafta alçı atelde immobilize edilir, bu sırada omuz ve el parmak EHA egzersizleri yapılır.
  • EHA egzersizlerine 1. haftada başlanır, ağrı sınırları içinde güçlendirme programına geçilir.
  • 2. haftadan sonra dirsek fleksiyon ve ekstansiyonuna başlanır.
  • 4. haftadan sonra el bileği, takılıp çıkarılabilir bir atele alınır ve el bilek fleksiyon ekstansiyon hareketine başlanır.
  • 3. aydan itibaren el bileğinde 6 yönde (volar, dorsal, ulnar, radial, pronasyon, supinasyon) progresif aktif ve pasif EHA hareketleri çalıştırılır. Bu egzersizler ağrısız olarak gerçekleştirildiğinde aşamalı olarak güçlendirmeye geçilir.

3 yorum: