15 Temmuz 2012 Pazar

Ankilozan Spondilitte Görüntüleme Yöntemleri

Bilateral sakroileit. Bilateral sakroiliak eklem erozyonları ve iliak tarafta subkondral skleroz görülüyor.
Bilateral kronik sakroileit. Her iki sakroiliak eklemde tam füzyon görülüyor.
Lateral radyografi, T12 ve L1 vertebra gövdelerinde anterior köşe erozyonlarını gösteriyor. Tipik parlak köşe bulgusu (Romanus lezyonu) mevcut.
Vertebral gövdelerde kareleşme. Lateral radyografide L3 ve L4 vertebra gövdelerinde kareleşme, L3-L4 anterior sindesmofit ve lomber faset eklem füzyonu görülüyor.
İnterspinöz ossifikasyon. Frontal radyografide T12-L2 lateral sindesmofitler ve T12'den L1'e ve L2'den L4 seviyelerine uzanan interspinöz ligament ossifikasyonu görülmektedir.
Vertebral füzyon. Lateral radyografide C2 aşağısındaki bütün servikal faset eklemlerde ankiloz görülüyor. Yaygın anterior ve posterior sindesmofitler mevcut.
Bambu omurga. Frontal radyografide vertebral gövdelerin komplet füzyonu görülmektedir. Yaygın faset eklem ankilozu ve posterior ligamentöz ossifikasyon, tramvay izi görünümü oluşturmuştur.
Disk kalsifikasyonu. Lateral radyografide L2-L3 ve L3-L4 disk kalsifikasyonları, L2-L4 anterior sindesmofitler görülüyor.
Torakolomber eklem kırığı. Lateral radyografide yerleşmiş ankilozan spondilitin özellikleri görülüyor. T12 vetebra gövdesinde kırığa, ossifiye anterior ligamentte bozulma eşlik ediyor (okla gösterilmiş). Eski L1 kompresyon kırığı mevut.
Tebeşir kırığı. Lateral radyografide ankiloze servikal omurgada, C6-C7 disk seviyesinde açıklığa yol açan bir kırık görülüyor.
Psödoartroz. Lateral radyografi, T11-T12 diskovertebral lezyonu gösteriyor. Bitişiğinde skleroz mevcut (Andersen lezyonu, okla gösterilmiş). Posterior eleman defekti görülüyor (okbaşları ile gösterilmiş). Hastada ciddi kifotik deformite görülüyor.
Pelvik entesopati. Frontal radyografide sol iskial tüberositada hastalıkla ilişkili erozyonlar ve bitişik skleroz görülüyor. Sağ tarafta daha yerleşik kemik formasyonu görülüyor.
Omuz entesopatisi. Frontal radyografide klavikula altında korakoklavikuler ligamentin tutunduğu bölgede ve superior korakoid proseste düzensiz kemik proliferasyounu görülüyor.
Kalça eklemi değişiklikleri. Frontal radyografide eklem aralığında uniform daralma ve femur başı ile boynu arasında osteofit oluşumu görülüyor. Sol sakroiliak eklem ankilozu mevcut.
Bilateral sakroileit. BT'de her iki sakroiliak eklemde erozyonlar ve iliak taraf subkondral sklerozu görülüyor.
Psödoartroz. Midsagital BT'de L1-L2 diskovertebral lezyon ve bitişik skleroz görülüyor.
Psödoartroz (bir önceki ile aynı hasta). Posterior koronal BT'de bilateral posterior elementlerde kırılma görülüyor (oklar).
Bilateral faset eklem ankilozu. Aksiyal BT'de her iki T12-L1 faset ekleminde komplet füzyon görülüyor.
Dural ektazi. Aksiyal postmiyelografik BT'de belirgin dural ektazi görülüyor. Komşu vertebrada deniz kabuğu görünümü mevcut. Faset eklemlerde parsiyel füzyon görülüyor.
Psödoartroz. Sagital T1 ağırlıklı MRG'de belirgin T11-T12 diskovertebral lezyon (oklar) görülüyor. Posterior eleman tutulumu eşlik ediyor (ok başları).
Psödoartroz (bir önceki ile aynı hasta). Sagital T2 ağırlıklı görüntüde T11-T12 diskovertebral lezyondan (oklar) oblik olarak posterior elemanlara (ok başları) uzanan yüksek sinyal yoğunluklu lineer bölge görülüyor.
Kantitatif sintigrafi. Artmış sakroiliak eklem tutulumu görülüyor. Her iki tarafta sakroiliak eklem / sakral tutulum oranı 1,7/1'in üzerinde.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder