12 Temmuz 2012 Perşembe

Gelişimsel Kalça Displazisi

Doğuştan kalça çıkığı ya da infantil kalça displazisi olarak da bilinmektedir. Femur başını üstten örten asetabulumun yeterince gelişmemesinden femur başı ile ilişkisinin bozulmasına kadar pek çok nedenle ortaya çıkabilmektedir. Kalça subluksasyonu, kalça dislokasyonu ve asetabular displazi gibi kalça instabilitesi durumlarını kapsayan bir patolojidir. Kalça dislokasyonu genelde doğumda tanınır ancak asetabular displazi birkaç ay geç anlaşılabilir. Kalça dislokasyonu 1000 doğumda 1 görülür. Makat gelişlerde daha sıktır, kızlarda erkeklerden daha sık görülür. Aile öyküsü olanlar, skolyoz, metatarsus adduktus veya tortikollis gibi başka yapısal anomalilere sahip çocuklar daha fazla risk altındadırlar. Annede kalça dislokasyonu öyküsü varsa makat gelişi bebekte risk 1/15, normal gelişli bebekte ise 1/25'tir.

Tanı yenidoğan döneminde Ortolani ve Barlow testleri ve US ile konmaktadır. Ortolani testinde; her iki kalça ve diz 90 derece fleksiyonda iken kalçalar adduksiyona getirilir. Başparmak adduktör bölgeye, diğer parmaklar büyük trokantere koyulur. Adduksiyonda olan kalça abduksiyona getirilirken kalçada kayma hissi olması testi pozitif kılar. Kalça redükte edilirken kütleme duyulabilir. Tam abdüksiyonda tiz klik sesi olması çoğunlukla fasiya latanın büyük trokanter üzerinden atlamasına bağlıdır.  Barlow testinde ise adduksiyonda iken kalçalar posteriora itilir, bu sırada femur başının asetabulumdan dışarı kaydığı hissedilir. Aile genelde bacağın birinini daha kısa olmasından veya kalça pililerinin asimetrik olmasından yakınır.
galeazzi belirtisi
Yürüme çağında abduksiyon kısıtlılığı, Galeazzi belirtisi (kalçalar ve dizler 90 derece fleksiyondayken dizler arasında belli bir mesafe ve asimetri olması) ve trokanter majorun yukarı doğru yer değiştirdiğinin gösterilmesi tanıyı koydurur. Galeazzi belirtisi konjenital kısa femurda da pozitiftir ancak bu çok daha nadir görülen bir durumdur. Bir yaşına kadar yürüyemeyen bir çocukta düşünülmesi gereken tanılar arasında GKD ilk sırada yer almaktadır.
pavlik bandajı
frejka yastığı
Tedavide yenidoğan döneminde redükte edilebilen GKD'ler için Pavlik bandajı, Frejka yastığı ve Rosen ateli gibi abdüksiyon cihazları 3-4 ay kadar kullanılmaktadır (kalçaya 90 dereceden fazla fleksiyon, orta derece abdüksiyon yaptırarak redüksiyonu korurlar). Daha ileri dönemlerde rijit ya da yarı rijit ateller kullanılabilir. Redükte edilemeyen olgular için kapalı redüksiyon denenebilir. On sekiz aydan sonra yakalanan olgular için osteotomi operasyonları gerekmektedir. Sekiz yaşına kadar tanı konmamış olanlar için daha kompleks operasyonlara ihtiyaç duyulabilir. Bu olgularda erken yetişkinlik döneminde artroz bulguları olacağından, erken yaşlarda artrodez veya total kalça protezine gidilebilir. Bu hastalar için ağrıyı yok etmek ve fonksiyonel kapasiteyi arttırmaya yönelik rehabilitasyon programları yanında topallama için destek cihazlarından da yararlanılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder