13 Temmuz 2012 Cuma

Kalça Osteoartriti

sol kalçada osteoartrit
Kalça osteoartriti (OA) ilerleyici olarak ortaya çıkan, kıkırdak harabiyeti, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize, non inflamatuar, kronik, dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Bilateral ya da unilateral olabilir. Risk faktörleri arasında obezite, ağır beden işçiliği, merdiven çıkma gibi mekanik faktörler sayılabilir. İlk belirtisi ağrı olup, nedeni eklem içi basıncın artması, venöz konjesyon, sinovit veya subkondral kemik kırığı olabilir. Ancak ağrının şiddeti her zaman kemik ve kıkırdakla ilgili olmayıp bursa inflamasyonuna da bağlı olabilir. Genellikle ağrıya hareket kısıtlılığı da eşlik etmektedir. Daha çok kısıtlılık internal rotasyonda ve ekstansiyondadır, hasta bacağını fleksiyon, abduksiyon ve eksternal rotasyonda tutar. İnaktivite sonrası 30 dakikayı aşmayan tutukluk karakteristiktir ve genellikle sabahları olur. Hastalık ilerledikçe o taraf ekstremite kısalır ve yürüyüş giderek bozulur.

Kalça OA'nın radyolojik görünümü
  1. Konsantrik yani uniform kıkırdak kaybı
  2. Femur başının aşağıya ve mediale doğru migrasyonu
  3. Femur başının yukarıya ve superolateral migrasyonu
şeklinde sınıflanabilir.
Kalça OA tedavisinin amaçları, ağrı ve fonksiyonel kısıtlılığı azaltmak ve kıkırdak hasarındaki ilerlemeyi yavaşlatmaktır. İlaç ve ilaç dışı tedavilerin kombinasyonu önerilmektedir. İlaç dışı tedaviler içinde obezite ve displazi gibi kalça OA risk faktörlerinin belirlenmesi, bunlarla mücadele etmek ve hasta eğitimi önemli bir yer kaplamaktadır.
Kalça OA'daki egzersiz tedavisinin amaçları var olan bozukluğun azaltılması ve fonksiyonların düzeltilmesidir. Egzersizle eklem ağrısı azalır, EHA ve kas gücü artarak günlük yaşam aktiviteleri daha kolay sürdürülür. Egzersiz reçetesi, ısınma egzersizleri, esneklik egzersizleri, güçlendirme, aerobik, propriyosepsiyon - koordinasyon egzersizleri ve soğuma egzersizlerinden oluşmaktadır
kalça osteoartritli hastalarda egzersiz şeması
OA ilaç dışı tedavisinde fizik tedavi ajanlarından da yararlanılmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar öncelikle diz OA üzerine olmakla birlikte, yayınlanan metaanalizlerde TENS ve pulse elektromanyetik tedavinin ağrı üzerine etkili tedaviler olduğu belirtilmektedir.
Halen bazı seçilmiş hastalar için çeşitli osteotomi ve füzyon operasyonları uygulanmasına karşın OA cerrahi tedavisinde en sık uygulanan total kalça protezidir (TKP). Genel olarak yaşlı, düşük aktiviteli hastalar için çimentolu TKP uygulanırken genç ve aktif hastalarda çimentosuz TKP uygulanır. Bu iki cerrahi yöntemin rehabilitasyon programı arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Çimentolu TKP sonrası hasta postoperatif 6 hafta yürüteç yardımıyla (10 günün sonunda çift koltuk değneğine geçilebilir) tolere edebildiği kadar ağırlık verebilir. Çimentosuzlarda 6-8 hafta yürüteçle ağırlık vermeden yürünür, ardından 4-6 ay kadar bastonla yürümeye devam edilir. Ameliyat sonrası ilk gün kuadriseps, gluteal ve kalça abduktör kaslarına izometrik egzersizlere ve ayak bileği pompalama egzersizlerine başlanır. Kontraktürleri önlemek için EHA egzersizlerine ve germe egzersizlerine devam edilmelidir. Bu hastalarda 6-8 hafta süreyle kalçanın eksternal rotasyonunu, adduksiyonunu ve aşırı fleksiyonunu önlemek için bacak arasına üçgen yastık yerleştirilmesi yanında merdiven inip çıkma gibi günlük yaşam aktivitelerinin bu doğrultuda öğretilmesi önemlidir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder