22 Temmuz 2012 Pazar

Kronik Bel Ağrısı

Akut bel ağrılı hastaların %90'ında semptomlar 4-6 haftada iyileşir. Spesifik bir neden olmaksızın bel ağrısı olan hastaların nispeten küçük bir kısmında, %10 kadarında kronik ağrı gelişir. Kronik bel ağrısı 3 aydan daha uzun süreli olup yüksek düzeyde özürlülükle karakterizedir. Kronik bel ağrısında tedavi ve hasta yakınmasının giderilmesi oldukça güçtür.

Bel ağrısının değerlendirilmesinde kırmızı, sarı ve mavi bayraklar tanımlanmıştır.
Kırmızı bayraklar ciddi medikal durumları tanımlar.
Sarı bayraklar, bel ağrısının kronik ve özürlülük yaratan seyrini belirlemek üzere tanımlanmış prognostik faktörlerdir. Bunlar arasında obezite, düşük eğitim düzeyi, yüksek düzeyli ağrı ve özürlülük, sıkıntı, depresif duygu durum, somatizasyon gibi psikososyal faktörler bulunur.
Mavi bayraklar çalışma özürlülüğünü etkileyen iş yeri faktörlerini kapsar. Bunlar yüksek fiziksel aktivite gerektiren meslekler, yüksek düzeyde iş stresi, düşük iş yeri sosyal desteği, disfonksiyonel iş yeri ilişkileri, iş memnuniyetinin düşük olması, işe devam etmek için beklentinin düşük olması, yeniden hasarlanma korkusu olarak bildirilmektedir.
Kronik bel ağrısı, konstitüsyonel, somatik, psikososyal ve çevresel faktörlere bağlı gelişir. Korku kaçınma davranışı, pasif başa çıkma, depresyon, anksiyete bozukluğu, iş memnuniyetsizliği, düşük gelir düzeyi, işsizlik sıklıkla eşlik eden faktörlerdir.
Tedavi
Kronik non-spesifik bel ağrısı kompleks bir süreç olup çoğu zaman semptomlarla ilintili bir neden saptanamaz. Biyopsikososyal tedavi modelinde iyileşmedeki gecikmeyle ilgili psikososyal faktörler sorgulanır. Bilişsel davranış tedavisi ve iş yeri düzenlemeleri gibi biyolojik yaklaşımların ötesine uzanan girişimlerle hastalar tedavilerinde sorumluluk almak üzere yüreklendirilirler. Bilişsel eğitimsel yaklaşımda hastanın omurgasının sağlamlığına inanması ve normal veya ağır bir aktivitenin herhangi bir zarar vermeyeceğini anlaması gerekir.
Bel ağrıları için sıklıkla reçetelenen egzersiz programları germe, fleksiyon, ekstansiyon, McKenzie egzersizleri, yoğun dinamik sırt kasları eğitimi ve aerobik eğitimi içerir. Birçok çalışma egzersizin kronik bel ağrısı tedavisinde pozitif sonuçlar verdiğini göstermiştir. Egzersiz tedavisi, bel okulu eğitimi ve davranış tedavileri karşılaştırıldığında benzer ölçüde etkili bulunmuşlardır. Egzersiz tedavisi TENS, lazer, ultrason ve masajdan daha etkili bulunmuştur.
Kronik bel ağrısında kanıtlarla desteklenen tedaviler egzersiz, multidisipliner tedavi programları, kas gevşeticiler, analjezikler, akupunktur, antidepresanlar, bel okulları, davranış tedavisi, NSAİİ ve spinal manipülasyon tedavileridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder