17 Temmuz 2012 Salı

Legg-Calve-Perthes Hastalığı

erken başlangıçlı LCP hastalığının doğal seyri. radyografiler 2,  3, 5, 8 ve 15 yaşlarında çekilmiş.
Çocuklardaki femur başı epifizinin enfarktı, başka bir deyişle idiyopatik osteonekrozudur. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, erkek cinsiyet (kızlara göre 4 kat daha fazla), düşük sosyoekonomik düzey, düşük doğum ağırlığı, inguinal herni ve konjenital genitoüriner sistem anomalileri gibi tanımlanmış risk faktörleri mevcuttur. Bulgular hastalığın fazıyla ilişkili olmakla birlikte en sık olarak 4-9 yaş arasındaki çocukta, kalça, diz veya kasık ağrısıyla topallama olur. Adduksiyon ve fleksiyon kontraktürü olabilir. Femoral başın kıkırdağının lateral aşırı büyümesi abduksiyon kısıtlılığı yapabilir. Her ne kadar tanısı radyografilere dayansa da erken fazda herhangi bir bulguya rastlanmayabilir ve MR ve sintigrafiye başvurulabilir. Tedavi olarak genelde 6 yaşın altında istirahat, izlem ve abduksiyon ateli kullanılır. Yürümeye çift koltuk değneği ile yük vermeden izin verilir. Bu hastalarda erken dönemde bile izometrik egzersizlere başlanmalı, kontraktürleri önlemeye yönelik yatak içi eklem hareket açıklığı egzersizlerine devam edilmelidir. Daha büyük çocuklarda osteotomi ve greftleme gerekebilir. Postoperatif dönemde kaynama olana kadar o tarafa yük verilmez ancak yatak içi pasif, aktif yardımlı ve aktif EHA egzersizlerine kademeli olarak geçilmeli, 6. aydan sonra güçlendirme egzersizlerine devam edilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder