28 Kasım 2012 Çarşamba

Romatoloji Klinik Pratiğinde Akılcı Kas İskelet Sistemi Ultrasonografisi Kullanımı Üzerine ACR Bildirisi

Kaynak: Arthritis Care & Research, November 2012
1- Eklem ağrısı, şişlik ya da mekanik semptom olan bir hastada (klinik muayeneye göre kesin tanı olmaksızın) MSUS şu eklemlerde tanıya yaklaşmak için kullanılabilir: Glenohumeral, akromiyoklaviküler, sternoklaviküler, dirsek, el bileği, metakarpofalangeal, interfalangeal, kalça, diz, ayak bileği, orta ayak ve metatarsofalangeal eklemler. Temporomandibular ve kostokondral eklemlerde ise klinik değerlendirmeye katkısı olmaz.
MSUS'nin faydalı olabileceği eklemler

2- Mono ya da oligoartraljisi olan bir hastada (klinik muayeneye göre kesin tanı olmaksızın) subklinik inflamatuar artrite ya da entezite ait kanıt bulmak için belirtilen eklemlerde MSUS kullanılabilir: Glenohumeral, akromiyoklaviküler, sternoklaviküler, dirsek, el bileği, metakarpofalangeal, interfalangeal, kalça, diz, ayak bileği, orta ayak ve metatarsofalangeal eklemler.
3- Tanı konulmuş inflamatuar artriti olan ve tanı konulmamış yeni ya da devam eden semptomları olan hastada MSUS inflamatuar hastalık aktivitesini, yapısal hasarı ya da değişik bir sebebin ortaya çıkışını değerlendirmek için şu bölgelerde kullanılabilir: Glenohumeral, akromiyoklavikular, dirsek, el bileği, metakarpofalangeal, interfalangeal, kalça, diz, ayak bileği, orta ayak, metatarsofalangeal ve entesal.
4- Kalça bölgesinde ağrı ya da mekanik semptomları olan bir hastada (klinik muayeneye göre kesin tanı olmaksızın) MSUS; efüzyon, intraartiküler ve periartiküler lezyonlar ve komşu yumuşak dokuları değerlendirmek için kullanılabilir.
Kalça bölgesinde rektus femoris tendon yırtığının MSUS ile gösterilmesi
5- Klinik muayeneye göre kesin tanı olmaksızın MSUS ile omuz, dirsek, el, kalça, diz, ayak bileği ve ön ayak komşuluğundaki şişliğin doğasını anlamak için tendon ve yumuşak doku patolojilerini değerlendirmede kullanılabilir.
6- İnflamatuar karakterli entesal, sakroiliak ya da omurga ağrısında entesopati kanıtını değerlendirmek için MSUS kullanılabilir.
7- Omuz ağrısı ya da mekanik semptomlarda MSUS altta yatan yapısal bozuklukları değerlendirmek için kullanılabilir. Ancak adeziv kapsülit değerlendirmesi ya da cerrahi girişime hazırlık amacıyla kullanılmamalıdır.
8- Bölgesel mekanik semptomları olan bir hastada, omuz, dirsek, el, el bileği, kalça, diz, ayak bileği ve ayakta inflamasyon, tendon ve yumuşak doku patolojilerini değerlendirmek için MSUS kullanılabilir.
9- Sjögren sendromu açısından tipik değişikliklerin olup olmadığını değerlendirmek için parotid ve submandibular bezler MSUS ile incelenebilir.
10- Eklem bölgesinde semptomları olan bir hastada değerlendirme adipöz ya da diğer yumuşak doku bozuklukları nedeniyle engelleniyorsa klinik değerlendirmeyi kolaylaştırmak için MSUS kullanılabilir. Glenohumeral, akromiyoklavikular, dirsek, el bileği, el, metakarpofalangeal, interfalangeal, kalça, diz, ayak bileği, ayak ve metatarsofalangeal eklemlerde.
11- Klinik muayeneye göre kesin tanı olmaksızın, bölgesel nöropatik ağrısı olan bir hastada MSUS karpal tünelde median sinir tuzaklanması, kubital tünelde ulnar sinir tuzaklanması ve tarsal tünelde posterior tibial sinir tuzaklanması tanısı için kullanılabilir.
Median sinir tuzaklanmasında MSUS görünümü
12- MSUS sinoviyal, tenosinoviyal, bursal, peritendinöz, ve perientezal bölgeler dahil artiküler ve periartiküler aspirasyon ya da enjeksiyona rehberlik etmek amacıyla kullanılabilir.
Ultrasonografi eşliğinde trokanterik bursaya kortikosteroid enjeksiyonu
13- MSUS, sinoviyal biyopsi prosedürlerinde kullanılabilir.
14- İnflamatuar poliartriti olan hastalarda MSUS, hastalık aktivitesini ve yapısal progresyonu monitörize etmek için glenohumeral, akromiyoklavikular, dirsek, el bileği, el, metakarpofalangeal, interfalangeal, kalça, diz, ayak bileği, ayak ve metatarsofalangeal bölgelerde kullanılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder