3 Aralık 2012 Pazartesi

Birinci Metatarsofalangeal Eklem Osteoartritinin Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesine Etkisi

27 Kasım'da literatür sunumu kapsamında bölümde Arthritis Care & Resarch dergisinin Kasım 2012 sayısındaki 10 adet makaleyi tartıştık. Bunlardan biri vesilesi ile birinci metatarsofalangeal eklem osteoartritinin önemini hatırlayalım. Bu durumun 60 yaşındaki erkeklerin %32 ve kadınların %46'sında görüldüğü bildirilmiş. Aslında birinci metatarsofalangeal eklem osteoartritinin kliniğinden daha önce bahsetmişim (halluks limitus ve halluks rijitus). Bu çalışmada da yaşam kalitesine olan etkisi araştırılmış.
Amaç: Birinci metatarsofalangeal (MTP) eklem osteoartriti (OA) olan ve olmayan kişiler arasında ayağa spesifik ve genel sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde (HRQOL) fark olup olmadığını belirlemek.
Metotlar: Semptomatik ve radyolojik olarak doğrulanmış birinci MTP eklem OA’sı olan 43 katılımcının (ortalama +/- SD yaş 50 +/- 10,8 yıl) ayağa spesifik ve genel HRQOL’ları yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından eşdeğer olan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Ayağa spesifik HRQOL, Ayak Sağlığı Durumu Anketi (FHSQ) ile; genel HRQOL, Kısa Form 36 (SF-36) anketi ile değerlendirildi. Her iki anket de 0-100 puan aralığı ile geçerli araçlardır.
Bulgular: FHSQ’nun bütün alanları vaka grubunda belirgin olarak daha düşüktü (ortalama +/- SD ayak ağrısı 55,3 +/- 22,3’e karşılık 93 +/- 7,8; ayak fonksiyonu 73,8 +/- 20,9’a karşılık 96,9 +/- 11,5; ayakkabı 39,1 4/- 28,7’ye karşılık 76,6 +/- 27,0; ve genel ayak sağlığı 50,2 +/- 27,0'a karşılık 89,7 +/- 16,0). Ek olarak SF-36 fiziksel fonksiyon alanı vaka grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (ortalama +/- SD 82,8 +/- 14,7’ye karşılık 95,2 +/- 6,3).
Sonuç: Birinci MTP eklem OA’i olan kişiler daha fazla ayak ağrısı çekerken yük taşıyıcı fonksiyonel aktivitelerde daha fazla güçlük çekiyor, uygun ayakkabı bulmakta zorlanıyor ve ayakları ile ilgili daha kötü bir sağlık algıları bulunuyor. Ek olarak semptomatik birinci MTP eklem OA’i olan kişiler geniş bir dizi fiziksel görev ve aktiviteyi yapmakta daha çok zorluk çekiyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder