20 Aralık 2012 Perşembe

Boyun Anatomisi

Boyun, omurganın en hareketli ve stabilitesi en az olan bölgesidir. Yedi vertebra (C1-C7) ve beş intervertebral diski (C2/3 - C6/7) vardır.
atlas ve aksis
C1 ve C2 oldukça özelleşmiş vertebralardır ve sırasıyla atlas ve aksis olarak adlandırılırlar. Bu iki vertebra üst servikal omurgayı oluştururken, C3-7 ise alt servikal vertebrayı oluşturur. Başın fleksiyon ekstansiyon hareketinin %50'si oksiput ve atlas arasında, rotasyon hareketinin %50'si C1 ve C2 arasında gerçekleşir. C7/T1 diski sıklıkla radiküler semptomlarla ilişkilidir. Dejeneratif hastalık ise C5 ve T1 arasında sıktır. Spinal kord kompresyonu en sık bu bölgede gelişir, ancak atlantoaksiyel subluksasyon da benzer bir tablo oluşturabilir.
alt servikal vertebralar
Servikal vertebralarda diğer vertebralardan farklı olarak transvers foramenler bulunur, buradan beyni kanlandıran vertebral arterler geçer.
Minör konjenital anomaliler nadir değildir ve dejeneratif değişiklik riskini arttırırlar.
C2 ve C3 sinir kökleri baş arkasının, boyun ve alt çene çizgisinin duyusunu verirler.
C4-T1 sinir kökleri dural kök kılıfları içinde omurgadan çıkarlar, intervertebral forameni geçtikten sonra brakiyal pleksusu oluştururlar.
Servikal sinirlerin dermatomal bir prezentasyonu vardır ve kol kaslarına sinir uyarımını sağlarlar.
boyun kasları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder