10 Aralık 2012 Pazartesi

Brakiyal Pleksus Yaralanmaları

1- Kök seviyesinde
Kök basısı: Omuz-kol bölgesinde ağrı ve kas zayıflığı
Köklere travma: Üst ekstremite kaslarının yanında, torasikus longus ve dorsalis skapula sinirleri dolayısıyla skapula stabilizatörleri de etkilenir.
2- Trunkus ve kord yaralanmaları
Üst trunkus yaralanması (Erb Duchenne paralizisi): En yaygın problem. At veya motosikletten düşerek kolun geriye itildiği travmalarda trunkus superiorun C5-C6 kökleri zedelenebilir. Abduksiyon, radial fleksiyon, dış rotasyon kaybı: Bahşiş pozisyonu. N. pektoralis lateralis de tutulduğu için diğer omuza dokunamaz.
Orta trunkus yaralanması: Nadirdir.
Alt trunkus yaralanması (Klumpke paralizisi): Çok sık görülmez. Şiddetli veya uzun süreli kolun yukarıya doğru yerinden çıkması (zor doğum), omuz çıkığı, akciğerin apikal tümörleri, servikal kaburga veya skalen sendromu sonucunda olabilir. Doğumda klavikula kırığına bağlı oluşabilir. Alt trunkusun ön ve orta uç dallarından oluşan bütün sinirlerde fonksiyon kaybı olur. Düşük el, ulnar fleksiyon kaybı olur. Kol sarkık durumdadır, n. pektoralis medialis'in tutulumuna bağlı olarak kol adduksiyonu etkilenir.
3- Fasikül yaralanmaları
Posterior fasikül: Cumartesi gecesi felci, koltuk değneği felci.
N. radialis yaralanması: kol, önkol, el bileği ekstansör kaslarında fonksiyon kaybı, düşük el.
Torakodorsal sinir paralizisi: M. latissimus dorsi paralizisi
N. aksillaris yaralanması: Deltoid üzerinde duyu kaybı. Deltoid ve teres minör paralizisine bağlı olarak omuz abduksiyon ve dış rotasyon zayıflığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder