3 Aralık 2012 Pazartesi

Kalçanın Transient (Geçici) Osteoporozu

Kalçanın geçici osteoporozu bilinmeyen nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Literatürde transient deminerilizasyon, migratuar osteolizis, kalçanın refleks sempatetik distrofisi, transient kemik iliği ödemi olarak da ifade edilmektedir. Kalçada kendiliğinden ağrı gelişmesi ve direkt grafide osteoporoz bulgularının ve MR'de kemik iliği ödemi görülmesi ile karakterizedir. Genelde kendiliğinden altı ay ile bir yıl süre içinde iyileşir. Sıklıkla orta yaş erkeklerde ve gebeliklerinin son üç ayındaki kadınlarda görülür. Erkek kadın oranı 3:1'dir. Bu grupların neden kalçanın geçici osteoporozundan etkilendiği açık değildir. Gebelik dışında kolaylaştırıcı faktör bilinmemektedir.
Belirtiler: Esas belirti kendiliğinden gelişen kalça ağrısıdır. Ağrı kasık, kalça veya uyluk bölgesinde olabilir. Şikayetler taşınan yükün arttığı aktivitelerde artar. Birkaç ay boyunca şiddeti artış gösterir, daha sonra zaman içinde azalır.
35 yaşında erkek hastanın direkt grafisinde sağ femur başı ve boynunda ciddi osteopeni görülüyor.
Tanı: Klinik belirtiler kalçanın geçici osteoporozu şüphesini uyandırdığında direkt grafi çekilir. Direkt grafide femur başında osteoporoz görülür, yani kemik yoğunluğu normale göre azalmıştır. Eğer bu görülürse geçici osteoporozun bu bölgedeki karakteristik özelliklerini görebilmek için MRG de çekilebilir. MRG ve direkt grafi benzer şikayetlere yol açabilecek kalça artriti, avasküler nekroz, femur boynu stres kırığı gibi durumların ayırt edilmesinde de yararlıdır.
MRG'de T1 ağırlıklı görüntüde sağ femur başı ve boynunda diffüz ve homojen düşük sinyal yoğunluğu görülüyor. Torakanterik ve asetabular bölgeler etkilenmemiş.
Tedavi: Kalçanın geçici osteoporozu 6-12 ayda kendiliğinden düzeldiğinden tedavi ağrı ve rahatsızlığı azaltmaya yöneliktir. Etkilenen bölgede kemik zayıfladığından kalça kırığı riski artar. Kemik üzerine binen yükü azaltmak için koltuk değneği veya yürüteç kullanımı önerilebilir. Ağrı kesiciler bu durumla ilişkili rahatsızlığı azaltmada yardımcıdır. Ağrı hafiflediğinde kalça çevresindeki kaslar için eklem hareket açıklığı ve esneklik egzersizleri uygulanabilir. Son çalışmalar bifosfanat tedavisinin de tedavide faydalı olabileceğini göstermiştir.
Kaynaklar:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder