31 Aralık 2012 Pazartesi

Osteoporozun Tanımı ve Sınıflandırılması

Osteoporoz mineralize ve non-mineralize kemik oranında belirgin değişiklik olmaksızın kemik kütlesinin azalmasıyla seyreder. Osteoporoz düşük kemik kütlesi ve kemik mikroyapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır.
Dual Enerji X-ışını Absorbsiyometre (DXA) kullanılarak elde edilen değerlere göre;
Normal: Genç erişkine göre kemik mineral yoğunluğunun (BMD) veya kemik mineral içeriğinin (BMC) 1 standart sapmanın (SD) altında olması.
Osteopeni (Düşük kemik kütlesi): BMD'nin genç erişkine göre -1 SD ile -2,5 SD arasında olması.
Osteoporoz: BMD'nin genç erişkine göre -2,5 SD'dan fazla olması.
Yerleşmiş Osteoporoz: BMD'nin genç erişkine göre -2,5 SD'nın üzerinde olması ve ek olarak bir veya daha fazla kırık saptanması.

Osteoporozun Sınıflandırılması

Sekonder Osteoporoz Nedenleri
 • Endokrin nedenler: Hipogonadizm, over agenezisi, hipertiroidi, hiperparatiroidi, Cushing hastalığı, diabetes mellitus
 • Gastrointestinal nedenler: Subtotal gastrektomi, malabsorbsiyon, ağır malnütrisyon, primer bilier siroz
 • Bağ dokusu hastalıkları: Romatoid artrit, Ehler Danlos sendromu, osteogenezis imperfekta, homosistinüri, Marfan sendromu
 • Beslenme bozuklukları: Diyette kalsiyum azlığı, artmış protein tüketimi
 • Bazı ilaçlar: Glikokortikoidler, heparin, antikonvülzanlar, metotreksat
 • Malign hastalıklar: Multipl miyelom, sistemik mastositozis, lefoma, lösemi, yaygın karsinom
 • İmmobilizasyon
 • Diğer nedenler: Alkolizm, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, skorbüt, sigara
Osteoporozda Kırıklar
femur boyun kırığı
intertrokanterik femur kırığı
Kalça kırıkları: İntertrokanterik kırıklar ve boyun kırıkları olmak üzere iki ana anatomik tip vardır.
Vertebra kırıkları: Çoğu kez asemptomatiktir ve bazen tesadüfen ortaya çıkabilmektedir.
Distal önkol kırıkları: Büyük kısmı Colles tipi kırıklardır.
Çocuklarda görülen kırıklar: Kırıkların üçte ikisi hafif bir travma sonucu gelişir.
Osteoporozda Risk Faktörleri
1. Yapısal ve genetik faktörler
 • Yaşlanma
 • Düşük kemik kütlesi
 • Kadın cinsiyet
 • Beyaz ırk
 • Maternal geçmiş
 • Erken menapoz
 • Narin yapı
 • Genetik faktörler (ailede osteoporoz varlığı)
2. Yaşam biçimi ve/veya beslenme
 • Hareketsiz yaşam
 • Kalsiyum ve D vitamininden fakir diyet
 • Alkol kullanımı
 • Sigara
3. Tıbbi koşullar
 • Kullanılan ilaçlar (kortizon, heparin)
 • İmmobilizasyon
 • Amenore
4. Düşme için risk faktörleri (kişiye özel, çevresel)
 • Denge ve normal yürümenin bozulması
 • Sedatif kullanımı
 • Kas zayıflığı
 • Bilişsel bozukluklar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder