12 Mart 2013 Salı

D Vitamini Eksikliği ve Romatolojik Hastalık Riski

D vitamininin kalsiyum homeostazı ve kemik sağlığı dışındaki rolü güncel bir konudur. D vitamininin bağışıklık sisteminde önemli etkileri olduğu ve otoimmün hastalıkların patogenezine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Pek çok inflamatuar romatolojik durumda düşük D vitamini düzeyleri bildirilmiştir ve hatta bazen hastalık aktivitesi ile de ilişkili olduğu görülmektedir. D vitamini hem doğal hem adaptif bağışıklıkta rol almakta, adaptif bağışıklık yanıtını Th17 ve Th1'den Th2 ve Treg'lere kaydırmaktadır. Eksikliğinin otoimmüniteyi arttırabileceği öne sürülmektedir. Ancak spesifik hastalıklardaki olası mekanizmalar henüz ortaya konulmamıştır.

SLE'de güneş ışığına maruziyet hastalığı arttırabilmekte, bu nedenle direkt güneş ışığından kaçınılması önerilmektedir. SLE hastalarında D vitamini düzeyinin normal kişilere göre daha düşük olduğu gösterilmiştir. ABD, Georgia'da yaşayan Afrika kökenli kadınlarda D vitamini düzeyi, bu kişilerin anavatanı olan Sierra Leone'deki kadınlara göre daha düşükken SLE sıklığı daha fazla bulunmuştur. SLE'de yüksek hastalık aktivitesi ile düşük D vitamini arasında birliktelik gösterilmiştir. D vitamini genindeki polimorfizm ile lupus arasında da ilişki bildirilmiştir.
Yaşanan enlem derecesi arttıkça (kutuplara yaklaşıldıkça) RA prevalansı artmaktadır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda RA ile D vitamini düzeyi arasında ilişki bulunamamıştır. Benzer durum JRA için de söz konusudur.
Sistemik vaskülit ve D vitamini düzeyi hakkında bildirilmiş çalışma yoktur.
Psöriatik artritte, sklerodermada, Behçet hastalığında, farklılaşmamış bağ doku hastalığında düşük D vitamini düzeyleri bildirilmiştir. Spondiloartropatilerde bir çalışmada hastalık aktivitesi ile ilişkisi bulunmuştur.
D vitamini desteğinin hastalık riskinde azalma oluşturup oluşturmadığına dair kanıt yoktur. Tedavi için kullanımına yönelik de yeterli çalışma bulunmamaktadır. Terapötik etkinlik için kemik sağlığı için yeterli dozdan fazlası gerekli olabilir. Otoimmün hastalıkların patogenezinde D vitamininin rolü anlaşıldıkça yeni korunma ve tedavi yöntemleri gündeme gelebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder