3 Mart 2013 Pazar

Omuz Muayenesi

Omuz muayenesinde ilk aşama iyi bir öykü alınmasıdır. Daha sonra inspeksiyon, palpasyon, eklem hareket açıklığı, nörolojik muayene ve özel testler sırasıyla yapılır. İyi bir anatomi bilgisi olmadan omuz muayenesi mümkün değildir. Omuzla ilişkili pek çok özel test tanımlanmıştır. Bunlardan hangilerine bakılacağına öykü ve muayenenin önceki aşamaları yol gösterici olur. Artık omuz ağrılı neredeyse her hastaya MRG çekilmektedir. Aslında MRG raporu tedavi kararını nadiren etkilemektedir. Eğer öykü ve muayene sorunun mekanik kaynaklı olduğuna yönlendiriyorsa ileri tetkiklere gerek olmaksızın tedavi planı yapılabilir.

Omuz Eklemi Hareketleri
Fleksiyon: 180 derece, ekstansiyon 45 derece, abduksiyon: 180 derece, iç rotasyon 90 derece, dış rotasyon: 90 derece.
Özel Testler
Kol düşme testi:
Rotator manşon yırtığı teşhisinde yapılır. Hastanın kolu tam abduksiyona getirilir ve hastadan kolunu yavaşça yana indirmesi istenir. rotator manşonda yırtık varsa hasta kolunu yavaş yavaş indiremez, kol yana düşer.
Neer testi (subakromiyal sıkışma testi):
Hastanın skapulası stabilize edilir ve kol pasif olarak öne doğru fleksiyona zorlanır. Bu manevra ile tuberkulum majus korakoakromiyal arka doğru itilir. Subakromiyal sıkışma sendromunda, test ile ağrı oluşur.
Hawkins testi:
Hastanın koluna iç rotasyonda, 90 derece abduksiyon ve öne fleksiyon yaptırılır. Bu manevra ile tuberkulum majus, korakoakromiyal ligamentin altına itilir ve subakromiyal sıkışma sendromunda ağrı oluşur.
Yergason testi:
Hastaya aktif olarak önkola supinasyon yaptırılıp direnç uygulanır. Bisipital tendinitte bu manevra ile bisipital olukta ağrı meydana gelir. Biseps, önkolun supinator kası olduğundan patolojik durumda kasın proksimal parçası Yergason testi ile irrite olur.
Speed testi:
Bisipital tendiniti gösteren bir diğer testtir. Dirsek ekstansiyonda, kol 90 derece fleksiyonda öne doğru uzatılır. Bu pozisyonda hastanın koluna aşağı doğru kuvvet uygulanırken hasta direnç gösterir. Bisipital tendon, manevra sırasında bisipital oluk boyunca hareket ettiği için patoloji varsa ağrı oluşur.
Anterior endişe testi:
Anterior instabiliteyi gösteren bu test hasta oturur veya yatar pozisyondayken yapılır. Hastanın kolu pasif olarak 90 derece abduksiyon, dış rotasyon ve ekstansiyona getirilir. Dislokasyon varsa, hastada korku ve endişe ifadesi belirir.
Posterior stres testi (Norwood testi):
Posterior instabiliteyi gösterir. Hastanın kolu 90 derece fleksiyon, adduksiyon ve iç rotasyona getirilirken humerus posteriora doğru zorlanır. Humerus başında posteriora doğru kayma, ağrı oluşuyorsa test pozitiftir.
Apley'in sırt kaşıma testi:
Hastadan karşı taraf skapulasının alt ve üst köşelerine dokunması istenir. Aktif hareket açıklığında kısıtlılık olup olmadığına bakmanın hızlı bir yoludur.
Ağrılı ark testi:
60-120 derece arasındaki omuz eklem hareket açıklığı ağrılıdır. Özellikle supraspinatus kası ve subakromiyal bursanın lezyonlarında pozitif olan bir testtir. Eğer 120 derece abduksiyondan sonra ağrı varsa akromiyoklavikular eklem patolojileri akla gelmelidir.
0 derece abduksiyon testi:
Kollar her iki tarafta 0 derece abduksiyonda iken hastaya dirence karşı abduksiyon yaptırılır. Eğer supraspinatus kasında zayıflık varsa, hasta dirence karşı koyamaz. Küçük yırtıklarda fonksiyon kaybı olmadan bu testler sırasında sadece ağrı olabilir.
Gerber'in lift off testi:
Subskapularis kasının durumunu değerlendirmek için kullanılır. Kol ekstansiyon ve internal rotasyonda el sırtı kalça üzerine yerleştirilir. El yatay yönde aktif itme yaparken karşı yönde direnç uygulanır. Hastanın bu işlemi yapabilmesi ve ağrı olmaması subskapularisin sağlam olduğunu gösterir.
Horizontal adduksiyon testi:
Dirsek ekstansiyonda iken kol karşı omuza doğru tam adduksiyona zorlanır, bu sırada omuz anterior kısmında ağrı olması testin pozitif olduğunu gösterir. Akromiyoklavikular eklem patolojilerinde horizontal adduksiyon testi pozitif olur.
Ludington testi:
Hasta her iki elini başının üzerine getirir ve parmaklarını birbirine kenetler. Bu sırada hastaya bisepsini kasıp gevşetmesi söylenir. Biseps kasında patoloji varsa bu hareket sırasında ağrı ortaya çıkar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder