12 Mart 2013 Salı

Spinal Stenozda Epidural Steroid Enjeksiyonu Sonuçları

Lomber spinal stenoz (LSS) yaygın bir durum olmakla beraber çoğunlukla asemptomatiktir ve tedavi gerektirmez. Semptomu olanlarda ise cerrahi dışı tedaviler genelde başarılı olur. Bu tedaviler arasında analjezik ilaçlar, egzersiz, fizik tedavi, epidural enjeksiyonlar sayılabilir. Çoğu cerrah, diğer konservatif tedavilerden fayda göremeyen hastalarda ilk basamak invazif tedavi olarak epidural steroid enjeksiyonunu (ESI) uygulamaktadır. Ancak ESI'nin etkinliği ve maliyet-fayda oranı hakkında çok az kanıt bulunmaktadır.
ESI'nin uzun dönem etkinliğinin ve ameliyatları azalttığının gösterilmesi hastalar, doktorlar ve sağlık politikası üretenler için önem arz etmektedir. Yakın zamanda yapılan, prospektif alt grup analizi şeklinde tasarlanmış kontrollü bir çalışmada enjeksiyon uygulananlar uygulanmayanlarla karşılaştırılmış; ESI uygulanan hastalarda daha az düzelme olduğu, bu hastalarda cerrahi uygulananların ameliyat süresinin ve hastanede kalışın uzadığı gösterilmiştir. İyi planlanmış bu çalışmada kötü sonuçlar elde edilmesine yönelik olası açıklamalar olarak, ESI ile verilen ek hacim ve steroidin erken palyatif etkisinin ardından altta yatan kanal darlığını ve radikülopatiyi alevlendirmesi, ESI'nin epidural lipomatozisi arttırması, koruyucu ağrı uyarısını maskeleyerek normalde ağrı tarafından sınırlandırılacak hastaları rahatlatması, böylece uzun dönemde sinir köklerine olan hasarı arttırması, hatta bu nedenle başarılı dekompresyon cerrahisinden sonra beklenen faydaları da azaltabileceği, lidokainin, kortikosteroidin veya taşıyıcı ajanların sinire toksik olabileceği öne sürülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder