28 Nisan 2014 Pazartesi

Diz Eklemi Enjeksiyonu

Diz eklem enjeksiyonu, sinovyal sıvı aspirasyonu, lokal anestezik ve kortikosteroid, hyalüronik asit, PRP, ozon enjeksiyonu gibi amaçlarla uygulanabilir.
Diz eklemi içine yönelik çeşitli enjeksiyon teknikleri bulunmaktadır. En iyi yaklaşım, iğnenin yolu boyunca en az obstrüksiyonla karşılaşılıp sinovyal boşluğa ulaşma şansını en çok arttıracak yaklaşımlardır. Superolateral, superomedial, anteromedial ve anterolateral enjeksiyon teknikleri tanımlanmıştır.
Enjeksiyon öncesi direkt grafi çekilerek kemik anatomisi daha iyi değerlendirilebilir. Steril hazırlık öncesi ucu kapatılmış tükenmez kalemle enjeksiyon noktası işaretlenir. Superolateral yaklaşımın suprapatellar poşu hedefleyerek diz eklemine ulaşmada diğer yöntemlere göre daha güvenilir olduğu düşünülmektedir.

Superolateral Teknik
Hasta supin pozisyonda yatarken dizi hemen hemen tam ekstansiyon pozisyonunda tutulur. Diz altına kasların gevşemesine yardımcı olmak için küçük bir yastıkçık konulur. Patellanın 1 cm yukarısı ve 1 cm lateralinden giriş yapılır. Patella tutularak nazikçe stabilize edilir. İğne 45 derece açı ile patellanın merkezine, hafifçe posterior ve inferomediale doğru yönlendirilir.
Superomedial Teknik
Hasta supin pozisyonda yatarken dizi hemen hemen tam ekstansiyon pozisyonunda tutulur. Diz altına kasların gevşemesine yardımcı olmak için küçük bir yastıkçık konulur. Patellanın supramedial tarafından giriş yapılarak iğne patella merkezine doğru, hafifçe posterior ve inferomediale yönlendirilir.
Anteromedial / Anterolateral Teknik
Bu teknikte hasta oturur ya da sırtüstü yatarken dizini 90 derece fleksiyona getirir. Böylece eklem boşluğu genişletilerek iğnenin daha rahat geçişi amaçlanır. Patellar tendonun lateral ya da medialinden, tibial platonun yaklaşık 1 cm üzerinden, vertikal orta hattan 15-45 derece merkeze doğru iğne ilerletilir.
Enjeksiyondan sonra 15 dk soğuk uygulama ve kompresyon önerilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder