28 Nisan 2014 Pazartesi

Supraskapular Sinir Blokajı

Omuz ağrısı sık karşılaşılan bir sorundur. Sebepleri arasında glenohumeral ve akromiyoklavikular eklemlerin dejenerasyonu, omuz çevresindeki yumuşak dokulara ait bozukluklar, romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi inflamatuar hastalıklar sayılabilir. Omuz ağrısında kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinliği tartışmalıdır. Basit analjezikler, NSAİİ, eklem içi steroid enjeksiyonları ve cerrahi gibi seçenekler bulunmaktadır. Supraskapular sinir blokajı da bunlardan biridir.

Supraskapular sinir, omuz eklemine ait duyunun %70'ini iletir. Eklem ve eklem kapsülünün superior ve posterosuperior bölgeleri, akromiyoklavikular eklem, duyusunu aldığı bölgelerdir. Bunun yanında supraspinatus ve infraspinatus kaslarının motor inervasyonunu sağlar. Bu sinirin blokajı çeşitli nedenlere bağlı omuz eklemi ağrısının tedavisinde faydalı olabilmektedir. Bu işlemin etkinliğine yönelik çalışmalarda 10 ml %0,5 bupivakain hidroklorid ve 40mg (1ml) metilprednizolon asetat (depo-medrone) kullanılmıştır. Meier tekniğine göre olan enjeksyonda, hasta oturur pozisyonda başını fleksiyona getirir. Blok yapılacak taraftaki elini diğer omzuna koyarak spina skapulanın belirginleşmesi sağlanır. Spina skapula palpe edilir. Akromion ve spina skapulanın medial ucu işaretlenerek ikisi arasındaki orta nokta bulunur. Enjeksiyon yeri, işaretlenen orta noktanın 2 cm kaudali ve 2 cm medialindedir. Cilt temizliği sağlandıktan sonra iğne koronal planda 45 derece, ventral 30 derece eğim ile laterale doğru ilerletilir. Bu yöntemde iğne supraskapular fossada kemiğe temas edince hafifçe geri çekilir ve enjeksiyon yapılır. Pnömotoraks riskinin olmadığı kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalarda 12 haftalık takip sonunda bile hastaların supraskapular sinir blokajından fayda gördüğü saptanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder