5 Mayıs 2014 Pazartesi

D Vitamini ve Yaşlılarda Bilişsel Fonksiyonlar

D vitamini fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında oldukça popüler bir konu. Yaygın ağrılı hastalarda bazen sebep sadece D vitamini düşüklüğü olabilmekte ve replasman yapıldğında şikayetler düzelebilmekte. Osteoporoz tedavisinde kalsiyumla beraber D vitamini takviyeleri ilk önerilen ilaçlar. Kas iskelet sistemi üzerindeki bilinen etkileri yanında yanlışlıkla vitamin olarak adlandırılan bu hormonun vücutta henüz keşfedilmemiş etkileri olabilir mi? J Am Geriatr Soc. dergisindeki bir çalışmada D vitamini ile yaşlılardaki bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişki araştırılmış. 70-79 yaş aralığındaki 2777 hastanın prospektif kohort çalışmasında 25(OH)D ölçümü ve bilişsel fonksiyon değerlendirmesi yapılmış. Vitamin D düzeyleri 20,0 ng/mL altı, 20-30 ng/mL ve 30 ng/mL üstü olarak derecelendirilmiş. 25(OH)D ölçümü 12. aydaki kontrol vizitinde, bilişsel değerlendirme ise başlangıçta ve dört yıl sonraki kontrolde yapılmış. Sonuçta düşük 25(OH)D düzeyi kötü global bilişsel fonksiyon ve zaman içinde mini mental durum incelemesinde daha fazla kötüleşme ile ilişkili bulunmuş. Bu ilişkiyi tersine açıklamak mümkün görünse de,yani düşük bilişsel fonksiyonlu kişilerin ev dışı aktivitelerinin azalmasına bağlı D vitaminlerinin düşebileceği öne sürülse de, çalışmaya alınan hastaların başlangıçta mini mental skorları düşük olanlar çıkarıldığında da D vitamini düşüklüğü ve bilişsel fonksiyonda kötüleşme ilişkisi kaybolmamış. Çalışmanın dikkat çekici bir özelliği katılımcıların %68'inde 25(OH)D düzeyi 30,0 ng/dL'nin altındaymış.

D vitamini düşüklüğünün kötü bilişsel skorlara neden olduğu hala kesin olarak söylenemese de bunu destekleyen kanıtlar artmakta. Fakat D vitamini desteğinin bilişsel durumu iyileştirdiğini gösteren bir kanıt bulunmamakta. Bizse hastalarımızda D vitamini düzeyi bakmaya ve düşükse yerine koymaya devam edeceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder