1 Mayıs 2014 Perşembe

Diz ve Kalça Enjeksiyonları

Enjeksiyon bölgelerine göre hazırlanan içerikler:
Büyük troknterik bursa: 3-5 ml LA* + 1 ml KS**
Diz eklemi: 5-7 ml LA + 2-3 ml KS
Pes anserin bursa: 2 ml LA + 1 ml KS
İliotibial bant: 1-2 ml LA + 1 ml KS
Prepatellar bursa: 2 ml LA + 1 ml KS
*LA: %1 lidokain ya da %0,25-0,5 bupivakain. **KS: betametazon sodyum fosfat ve asetat (Celestone Soluspan) ya da metilprednizolon 40mg/ml (Depo-Medrol)

Büyük trokanterik bursa:
Trokanterik bursa, femurdaki büyük trokanterin lateral çıkıntısı üzerinde yer alır. Trokanterik bursit, bu bölgeye enjeksiyonun esas endikasyonudur. Hasta etkilenen taraf üstte kalacak şekilde yan yatar. Kalça 30-50 derece, diz 60-90 derece fleksiyona getirilir. Femur ortasından proksimale doğru ilerlenerek büyük trokanter palpe edilir. Enjeksiyon bölgesi en fazla hassasiyet ve şişliğin olduğu yerdir. Cilde dikey olarak iğne ile girilir. Kemiğe değdikten sonra 2-3 mm geri çekilir ve enjeksiyon uygulanır.
Diz eklemi:
Hasta supin pozisyonda, diz altına küçük bir yastık konularak hafif fleksiyon pozisyonuna getirilir. Patellanın medial, lateral ve superior kenarları palpe edilir. Pek çok diz enjeksiyon tekniği bulunmaktadır. Hangisinin kullanılacağı hekimin tercihidir. Lateral yaklaşım en çok kullanılandır. Steril teknik uygulanır. Patellanın lateral ve proksimal kenarları işaretlenir. İğne, bu çizgilerin kesişme yerinde femur ve patella arasındaki boşluktan, eklemin ortasına doğru 45 derece açı ile ilerletilir. Eklem içi enjeksiyon rahat ve dirençsiz olmalıdır. Medail yaklaşımda, iğne dizin medial tarafından, patella kenarı orta noktasından karşı taraf patella orta noktasına doğru ilerletilir. Anterior yaklaşımda diz 60-90 derece fleksiyonda iken iğne,patellar tendonun hemen mediali ya da lateralinden tibial platoya paralel olarak ilerletilir. Bu teknik ileri osteoartritli vakalarda dize kolay giriş sağlasa da iğne ile meniskal hasar riski daha yüksektir.
Pes anserin bursa:
Travma ya da tekrarlayıcı gerilmeler bursada inflamasyona yol açabilir. Bursa inflame olunca hamstring kaslarının kontraksiyonu, tibianın rotasyonel hareketleri ve pes anserin bursa üzerine direkt bası genelde ağrıya yol açar. Ağrı dizin posteromedial kenarında, eklem boşluğunun distalindedir. En sık orta-ileri yaş aşırı kilolu kadınlarda görülür, çoğunlukla diz osteoartriti eşlik eder. Pes anserin bursitinde enjeksiyon genelde zaman alıcı diğer tedavi modalitelerinden önce uygulanır. Hasta supin pozisyonda dizi hafif fleksiyonda olacak şekilde yatırılır. Uyluk medialindeki kasların tendinöz kenarları belirlenir ve pes anserine doğru insersiyon yerlerine kadar takip edilir. İğne maksimum hassasiyetin olduğu yerden tibiaya doğru dik açıyla ilerletilir. Kemiğe ulaşınca 3 mm geri çekilerek enjeksiyon uygulanır.
İliotibial bant:
İliotibial bant sendromu, iliotibial bantın lateral femoral kondile tekrarlayan sürtünmesinde ortaya çıkan ağrılı bir durumdur. Gerdy tüberkülü ya da lateral femoral kondil üzerinde hassasiyet olması ile tanı konulur. Ober testi kontrakte ilotibial bandın tanınmasını sağlar. Tedavide önce iliotibial bandı germe egzersizleri, kalça abduktörlerini güçlendirme ve aktivite modifikasyonu önerilir. Düzelme olmazsa enjeksiyon uygulanabilir. Hasta yan yatar pozisyonda dizini 20-30 derece fleksiyona getirir. Kalça lateralinde iliotibial bant femoral kondil boyunda Gerdy tüberkülündeki insersiyosuna kadar palpe edilir. Lateral tüberkül bölgesinde en fazla hassasiyetin olduğu yere enjeksiyon yapılır.
Prepatellar bursa:
Cilt ve patella ön yüzü arasında bulunan bir bursadır. Ayırıcı tanıda eklem, patella kırığı, artritler göz önünde tutulmalıdır. Akut durumda aspirasyon şikayetleri azaltabilir. Tekrarlayıcı ve kronik olgularda kortikosteroid enjeksiyonu uygulanabilir. Hasta supinde, dizinin altına destek için küçük bir yastık konularak pozisyonlanır. Patella üzerindeki alan fluktuasyon açısından palpe edilir. Aspirasyon ve enjeksiyon iğneyi bursa kenarından sokarak uygulanır. Enjeksiyon sonrası kompresyon bandajı uygulanır.

1 yorum:

  1. Sonrasında beslenme tarzında bi degişiklik yapılmalı mı kısa süre sıfır tuz sıfır seker gibi

    Teşekkürler

    YanıtlaSil