7 Mayıs 2014 Çarşamba

Fibromiyaljide Paratiroidektomi

Böyle bir hastalık gerçekten var mı, yok mu tartışmaları bir hayli geride kaldı. Fibromiyalji (FM) adeta bir salgın gibi yayılıyor. Bu tabi sadece kişisel gözlemim. FTR penceresinden bakmak aldatıcı olabilir. Neyse, konumuz bazı fibromiyalji hastalarında paratiroidektominin faydaları.
Yeni bir çalışmada, önceden FM tanısı olan primer hiperparatiroidi (PHP) hastalarının neredeyse tamamının, paratiroid cerrahisinden sonra FM semptomlarında azalma görülmüş ve beşte biri tüm FM ilaçlarını bırakacak ölçüde iyileşmiş. Acaba FM tanısı konan hastaların bir kısmında tanı almamış PHP mi mevcut? FM tanısı koymadan önce PHP olmadığını göstermek mi gerekir? Hastada gerçekten PHP ile beraber FM varsa bile cerrahi sonrası düzelme beklenebileceğinden bu önemli bir bilgi.

PHP, yüksek paratiroid hormonu ile beraber persistan hiperkalsemi ile giden ve toplumda %0,5 oranında bulunan bir durum. Cerrahi tedavi çoğunlukla başarılı sonuç veriyor. FM ise yaygın kas iskelet sistemi ağrısı ile kendini gösteren, nedeni bilinmeyen ve toplumda %0,7-6 oranında görülen bir durum. Tedavisi semptomatik.
PHP ile FM semptomlarının çoğu birbiriyle örtüşüyor. Her iki hastada da yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, bilişsel bozukluk ve duygu durum bozuklukları görülebiliyor. Her ikisi de kadınlarda daha sık görülüyor.
Ekim 2013'deki küçük bir çalışmaya göre FM'li hastaların %10'unda PHP tespit edilmiş. Bu oran toplumun genelinden bir hayli farklı. Diğer taraftan PHP nedeniyle opere olan hastaların %4'ünde önceden FM tanısı varmış.
PHP açısından yapılan taramada önce serum kalsiyum düzeyi bakılması, yüksekse ileri tetkiklere geçilmesi öneriliyor. Bunlar ise paratiroid hormon, vitamin D, 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi.
Sonuç olarak ilk cümleye geri dönüyoruz. FM diye bir hastalık gerçekten var mı? Şu anki cevap evet var şeklinde. Ancak FM tanısıyla takip edilen hastaların %10 kadarında aslında neden PHP olabilir ve bu nedenle her FM hastasına tarama yapılması uygun olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder