27 Mayıs 2014 Salı

Heterotopik Ossifikasyon

Periartiküler yeni kemik dokusu (trabeküler) oluşumudur. Sıklıkla büyük eklemlerin (kalça, diz, omuz, dirsek) fleksör yüzlerinde oluşur. En sık spinal kord yaralanması, travmatik beyin hasarı, yanık, genel vücut travması ve eklem operasyonu sonrası görülür. Ağrı, şişlik, ısı artışı, eklem hareket açıklığında kısıtlılık gibi şikayet ve bulgulara yol açar. Ayırıcı tanıda selülit, tromboflebit, osteomiyelit, septik artrit, refleks sempatik distrofi, hematom, kırık, tümör düşünülmelidir. Heterotopik ossifikasyonun komplikasyonları arasında kısıtlılık - ankiloz, bası yarası, kompresyon / tuzak nöropatisi, DVT, spastisite sayılabilir. Direkt grafiler maturasyonun 6. haftasına kadar normaldir. Erken dönemde kemik sintigrafisi tanı koymada yardımcı olabilir. ALP artar. Tedavide indometazin 3x25 mg 4-6 hafta, etidronat ilk 2 hafta 20 mg/kg/gün sonra 10 hafta 10 mg/kg/gün veya 6 ay 20 mg/kg/gün dozunda önerilir. Akut inflamatuar bulgular yatışır yatışmaz pasif EHA egzersizleri önerilir. Hareketsiz kalmak ankiloz ihtimalini arttırır. Eğer hastanın fonksiyonel kapasitesi çok bozulursa, matür heterotopik ossifikasyon cerrahi olarak eksize edilebilir.

sağ kalçada heterotopik ossifikasyon
kalçada heterotopik ossifikasyonun üç fazlı kemik sintigrafisinde görünümü
omuz ekleminde heterotopik ossifikasyon
omuzdaki heterotopik ossifikasyonun BT görüntüsü
omuzda heterotopik ossifikasyonun üç boyutlu BT görüntüsü
dirsekte heterotopik ossifikasyon

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder