13 Mayıs 2014 Salı

Komplet Omurilik Yaralanmasından Sonra İstemli Hareket

Birkaç gün önce omurilik yaralanmalı kişilerin tedavisinde gelinen "en son" noktayı temsil ettiğini ifade ettiğim bir yazıda omurilik yaralanmalı farelerde istemli hareketlerin başlatılabildiğinden söz etmiştim. Bu yazının sorunu, en son nokta olarak bahsettiğim şeyin 2012 Haziranına ait olmasıydı. Oysa Nisan 2014'de, yani geçtiğimiz ay, bu alanda önemli bir makale yayınlandı.
Brain dergisindeki makalede, ikisi motor ve duyusal komplet olan, ikisi ise motor komplet, duyusal inkomplet olan toplam dört hastada epidural stimülasyon ile beraber uygulanan nöromodülasyon ve yoğun vücut ağırlığı desteği ile ayakta rehabilitasyonun, paralize kaslarda istemli hareketi yeniden kazandırabileceği ifade edilmekte. Omurilik yaralanmasının üzerinden 2 ila 4 yıl geçmiş olan, yaşları 23-32 arasında değişen, nörolojik seviyeleri C7-T5 arasında olan dört erkek hasta çalışmaya alınmış. Epidural stimülasyon ile kalça ayak bileği ve ayak başparmaklarında istemli hareketler oluşturulabilmiş. Fizik tedavi ile kombine edildiğinde daha iyi sonuçlara ulaşılmış. Haftada 7 gün, günde 1 saat ayakta egzersiz programı uygulanmış.
Henüz komplet omurilik yaralanmalı hastalar için etkin tedavi olmadığı düşünülürse, dört hastada elde edilen bu sonucun oldukça önemli olduğu ve yakın zamanda epidural stimülasyonun tedavinin parçası olabileceğini söyleyebiliriz.
Bu çalışmada kullanılan yöntem 2012'deki araştırmada kullanılan yönteme temelde benziyor. Omuriliğin kimyasal ve elektriksel stimülasyonunun fizik tedavi ile birleştiği etkili tedavilerle ilgili haberleri daha sık duyacağımızı umuyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder