6 Mayıs 2014 Salı

Kronik Bel Ağrısında Opioid Kullanımı

2007 Cochrane derlemesine güncelleme olarak yapılan sistematik derleme ve meta analizde erişkinlerdeki kronik bel ağrısında opioidlerin etkinliği değerlendirilmiş. En az 4 haftalık opioid kullanımı plasebo ve diğer tedavilerle karşılaştırılmış. Sonuçta kısa dönem etkinlikte ağrı için orta, fonksiyon için hafif düzeyde olmak üzere, opioidler plaseboya üstün bulunmuş. Kronik bel ağrısında opioidlerin uzun dönem etkinliği hakkında ise kanıt yokmuş. Opioidlerin en sık yan etkisi ise bulantıymış.
Kronik bel ağrısı ile ilgili bazı dikkat çekici istatistikler şöyle (ABD verileri): Toplumun neredeyse dörtte biri son üç ayda bel ağrısı atağı geçirmiş. Kronik bel ağrılı hastaların %80-90'ı 12 haftada düzelme gösterse de, %6-11'inde semptomlar 3 aydan uzun sürüyor. Kronik bel ağrılı kişilerin üçte biri bir yıl sonra da semptomatik oluyor. Böyle yaygın bir sorunda kullanılan ilaçlar ise dört grupta toplanıyor: NSAİİ, antidepresanlar, kas gevşeticiler ve opioidler.
Sonuçta opioidlerin kısa dönemde ağrıyı azaltması oldukça alelade bir bilgi. Merak edilenler ise; opioidlerin uzun dönem etkinlik ve riskleri, kronik bel ağrılı hastaların farklı tiplerindeki etkinlikler (ör. başarısız bel cerrahisi sendromu, radiküler semptomlarla olan kronik bel ağrısı, vs), opioid yan etki belirteçleri ve kötüye kullanım oranları...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder