5 Mayıs 2014 Pazartesi

Multiple Skleroz ve Bağırsak

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada bağırsak mikrobiyomundaki pro ve antiinflamatuar epigenetik faktörlerin multiple sklerozda hastalık patogenezine katkıda bulunabileceği gösterilmiş. Söz konusu çalışmada 168 MS hastasından ve 43 sağlıklı kontrolden fekal örnekler alınmış. Bu örnekler bağırsak mikrobiyomunun bileşimini araştırmak, yani vücuttaki mikroorganizmaların tipi ve hangi oranda bulunduğunu ortaya koymak açısından incelenmiş. Özetle MS hastalarında archaea oranı fazla bulunmuş. Archaea, taksonomik açıdan bakteri ve ökaryotlardan farklı mikroorganizmalardır. İnsan bağırsağından bunlardan en fazla Methanobrevibacter smithii bulunmakta ve kolonik anaerobların %10'unu oluşturmakta. M. smithii'nin hücre duvar ve lipit membranlarının yüksek immünojenitede olduğu kabul edilmektedir. Bu durum konakçıda lokal ve sistemik inflamatuar sürecin başlamasına yol açabilir. Çalışma sonuçları arasında Methanobrevibacter'den zengin MS hastalarında EDSS skorlarının (nörolojik derecelendirme ölçeği) daha fazla olduğu ve hastalık süresinin daha fazla olduğu bulunmuş. Ayrıca antiinflamatuar özellik gösteren iki mikroorganizma ise kontrol grubuna göre MS'lilerde daha azmış.

methanobrevibacter smithii.
Bağırsak mikrobiyomu ile başka otoimmün hastalıklar arasında da ilişki olduğunu gösteren bulgular biliniyor. Bunlar arasında yeni başlangıçlı romatoid artritli kişilerde Prevotelia copri'nin fazla oranda bulunması ve inflamatuar bağırsak hastalığında bütirat üreten mikroorganizmaların azalması sayılabilir.
MS ile çevresel faktörlerin ilişkili olduğu kabul edilmekte. Bağırsak mikrobiyomu bu çevresel etkenlerden biri olabilir ve edinilen bilgiler hastalık sürecinin değiştirilmesine katkı sağlayabilir.
Araştırmanın bulguları şimdilik pratik yarar sağlamaktan uzak olsa da mikrobiyom konusunda öğrenmemiz gereken çok şey olduğu bir gerçek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder