20 Mayıs 2014 Salı

Obezite Yeniden Tanımlanıyor

Amerikan Klinik Endokrinolojistler Birliği (AACE) ve Amerikan Endokrinoloji Derneği (ACE), obezitenin kronik hastalık olarak tanısı için yeni bir yaklaşım önermiş. Şu an obezitenin tanımlanmasında sadece beden kitle indeksine (BMI, kg/m2) bakılıyor. Yeni önerilerde ise obezite ile ilişkili komplikasyonların varlığı önem kazanıyor. Buna göre obezite açısından beş grup tanımlanmış:
1 - Normal vücut ağırlığı (BMI < 25)
2 - Fazla kilolu (BMI 25-29,9 ve obezite ile ilişkili komplikasyon yok)
3 - Obezite evre 0 (BMI 30 ya da daha fazla ve obezite ile ilişkili komplikasyon yok)
4 - Obezite evre 1 (BMI 25 ya da daha fazla* ve 1 ya da daha fazla hafif-orta obezite ile ilişkili komplikasyon var)
5 - Obezite evre 2 (BMI 25 ya da daha fazla* ve 1 ya da daha fazla ciddi obezite ile ilişkili komplikasyon var)
*Bazı etnik gruplarda BMI 23-25 ve normalden fazla bel çevresi de bu gruba dahil.
Obezite ile ilişkili komplikasyonlar arasında metabolik sendrom, prediyabet, tip 2 diyabet, dislipidemi, hipertansiyon, alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, polikistik over sendromu, uyku apnesi, osteoartrit, gastroözefageal reflü hastalığı ve disabilite/immobilite bulunuyor.
Önerilen tedaviler ise evre 0 obezite için yaşam tarzı değişiklikleri, evre 1 obezite için yoğun yaşam tarzı değişiklikleri, davranış terapisi ve gerekirse ilaç tedavisi, evre 2 için yoğun yaşam tarzı değişiklikleri, davranış terapisi, ilaç tedavisi ve gerekirse bariatrik cerrahi şeklinde.
Henüz genel geçerlilik kazanmasa ve obezitenin yeniden tanımlanması için başka öneriler olsa da, yakın zamanda obezite kriterleri değişecek gibi görünüyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder