8 Mayıs 2014 Perşembe

Osteoartritte Duloxetine

ağrı mekanizması temelinde farmakolojik yaklaşımlar
Serotonin-norepinefrin gerialım inhibitörü (SNRI) olan duloxetine, fibromiyalji endikasyonu ile ülkemizde onay almasıyla beraber fizik tedavi alanında kullanımı artan bir ilaç. Diyabetik periferik nöropatik ağrı ve bel ağrısı ile osteoartrite bağlı kronik kas isklet sistemi ağrılarında da endikasyonu bulunmakta. OARSI rehberinde osteoartrit tedavisinde etkili olduğu belirtilmekte. OARSI önerilerinde asetaminofen ilk basamak, NSAİİ ve opioidler ikinci ve üçüncü basamak tedavi olarak önerilmekte. Bir meta analizde, asetaminofen ile rahatlama olmayan osteoartritli hastalarda duloxetin'in diğer oral tedavilere üstünlüğü olup olmadığına bakılmış. 12 haftadan uzun süreli çalışmalarda WOMAC skorları değerlendirme için kullanılmış. WOMAC ile ağrı, tutukluk ve fonksiyon sorgulanmakta. Açık bir etkinlik farkı olmamakla beraber etoricoxib'in duloxetine'den etkili olabileceği; duloxetin'in tramadol ve hidromorfon'dan etkili olabileceği belirtilmiş. NSAİİ'ler arasında etkinlik farkı görülmemiş. Osteoartrite bağlı kronik ağrılarda aynı etkinlikle, daha tolere edilebilir yan etki profili olması nedeniyle duloxetine tercih edilebilecek bir seçenek olarak kabul edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder