25 Mayıs 2014 Pazar

Osteomalazi

45 yaşında kadın, 3 aydır olan ve analjeziklere yanıt vermeyen yaygın vücut ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Bel ağrısı ile beraber yatar ve oturur pozisyondan ayağa kalkmada ve yürümede zorlanıyor. Şikayetleri zaman içinde ilerlemiş. Travma ya da ilaç kullanım öyküsü yok. Müslüman olan ve siyah çarşafla dolaşan hasta hemen hiç direkt güneş ışığına maruz kalmıyor. Muayenede ördekvari yürüyüş, ve her iki kalça hareketleri ile ağrı olduğu görülüyor. Serum kalsiyumu 8.4 mg/dl (normali 8.0-10.4 mg/dl), fosfat düzeyi 1.5 mg/dl (normali 2.5-4.5 mg/dl), alkalen fosfataz 916 U/l (normali 30-120 U/l) ve 25-hidroksivitamin D düzeyi 9 nmol/litre (normali 18-100 nmol/litre) ölçülüyor. Pelvisin ön-arka direkt grafisinde her iki femur şaftında deplase olmamış transvers kırık görülmüş (şekilde A). Hasta terapötik dozda kalsiyum ve D vitamini takviyesi ile tedavi edilmiş. 3 hafta sonra şikayetleri büyük oranda geçmiş ve minimal ağrı ile yürüyebiliyormuş. Kan tetkiklerinde fosfat düzeyi 3.0 mg/dl, ve alkalen fosfataz 418 U/l olarak ölçülmüş. Direkt grafide kırıkların iyileştiği görülmüş (şekilde B).
Osteomalazili hastalar yaygın osteopeni ile gelebilirler. Radyografilerde kortikal stres kırıkları görülebilir. Bunlara Looser zonları ya da psödofraktür denir. Kemik korteksinde bilateral, simetrik, radyolüsen çizgilenmeler şeklinde, uzun aksa dik olarak gözlenirler. Looser zonları fibröz doku ve kötü mineralize kallustan oluşur, sıklıkla kaburgalar, femur boynu, pubik ramus ve skapulanın aksiller kenarında bulunurlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder