13 Mayıs 2014 Salı

PRP Enjeksiyonunun Yan Etkisi Olarak Aşırı İnflamatuar Reaksiyon

Plateletten zengin plazma (PRP), kişinin kendi kanından plateletlerin konsantre edilmesi sonucu elde edilen çeşitli büyüme faktörlerinden zengin (platelet kaynaklı büyüme faktörü, insülin benzeri büyüme faktörü-1, vasküler endotelyal büyüme faktörü, temel fibroblast büyüme faktörü gibi), böylece matriks sentezi ile yara iyileşmesini hızlandırarak tendon iyileşmesini arttırdığı düşünülerek lokal enjeksiyonlarda kullanılan bir sıvıdır. Son zamanlarda oldukça popüler bir tedavi yöntemi olmakla beraber etkinliği ve nasıl uygulanması gerektiği konusundaki tartışmalar sürmekte. Literatürde yan etki belirtilmemiş olan bu uygulamaya ait bir yan etkinin paylaşıldığı vakadan bahsetmek istedim.

enjeksiyon sonrası 2. haftada mr'da T2 sekansında patellar tendon kalınlaşmış ve çevre dokularda sinyal artışı var. doppler usg de tendonda vaskülarizasyon mevcut. 
6 aydan uzun süredir sağ patellar tendinopatisi olan, tip 1 DM tanılı, 35 yaşında erkek hasta diğer konservtif tedavilere yanıt vermemiş (NSAİİ, fizik tedavi, şok dalgası tedavisi). Bunun üzerine 6 ml PRP intratendinöz enjeksiyon olarak uygulanmış, ardından 15 dk kriyoterapi yapılmış. Hastada bir hafta sonra patella altında ısı artışı ve ağrı, lokal şişlik ve kızarıklık oluşmuş. CRP ve lökosit normalmiş. MR'da enfeksiyon (septik alan,apse, osteit) bulgusu görülmemiş. 3 hafta oral 75 mg diklofenak, lokal soğuk ve ketoprofen, ek olarak kolçisin 1 mg tedavisine rağmen lokal inflamasyon gerilememiş. Yavaş enfeksiyondan şüphelenilerek 3 ay boyunca rifampisin 600 mg + minosiklin 100 mg günde iki kere olarak antibiyoterapi verilmiş. Görüntüleme ve klinik olarak iyileşme olmayınca üç fazlı kemik sintigrafisi çekilmiş. Kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 düşünülmüş. Buna uygun tedavi ile 6 ayın sonunda şikayetleri gerilemiş.
3 fazlı kemik sintigrafisi sağ dizde KBAS tip 1 ile uyumlu görünüm
Sonuç olarak PRP özellikle tendinopatilerin tedavisinde kullanılan, ancak osteoartritte eklem içine de uygulanabilen yeni bir tedavi yöntemi. Henüz etkinliği ve uygulama standardizasyonunda görüş birliği yok. Diğer konservatif yaklaşımlarla iyileşme sağlanamayan hastalarda uygulanabilecek bir seçenek. Yan etkisi pek bildirilmediği için bu konuda daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğu ortada.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder