7 Mayıs 2014 Çarşamba

Statin Kullanımı ve Jeneralize Osteoartrit

Hollanda ve İngiltere'de yapılmış ulusal veritabanı çalışmalarında statinlerin, osteoartritte (OA) değişik son durum ölçütlerine göre, özellikle radyografik OA'da, modifiye edici bir özelliği olabileceği bulunmuş. ABD'de yapılan bir çalışmada ise statinlerin diz ağrısı, fonksiyonu veya radyolojik ilerlemesinde bir etkisi görülmemiş. Hatta başka bir çalışmada yaşlı kadınlarda kalça OA sıklığını arttırdığı ileri sürülmüş.

Jeneralize osteoartrit (GOA) patogenezinde sistemik süreçlerin rolü olduğu düşünülmekte. İn vitro çalışmalara göre lipit metabolizma bozukluğu etkili olabilir. Tek eklem OA olanlara kıyasla jeneralize OA hastalarında lipit disregülasyonu daha fazla görülüyor olabilir. GOA'lı kişilerde kardiyovasküler hastalıklara bağlı mortalitenin arttığı biliniyor. Ateroskleroz ile OA'nın lipit metabolizması üzerinden ilişkili olabileceği düşünülüyor.
GOA'nın tanımında uzlaşı olmasa da, en az üç eklemin etkilendiği, ya da interfalanagiyal (IF) eklemler gibi bir grup eklemin etkilendiği durum olarak kabul edilmektedir. Özellikle kadınlarda görülen nodal tip GOA, Heberden ve Bouchard nodülleri ile karakterizedir ve radyografik IF OA ile ilişkilidir. IF eklem tutulumu, diz ve kalça OA'dan farklı risk faktörü profiline sahiptir.
OA olgularının, (1) nodal OA, (2) diz OA, (3) kalça OA, (4) kalça ve diz OA, (5) jeneralize diz OA, (6) jeneralize kalça OA, (7) jeneralize diz ve kalça OA, (8) herhangi GOA (5, 6 ve 7'nin toplamı) şeklinde 8 gruba ayrıldığı ve statin kullanımı ile ilişkilerine bakılan bir çalışmada, statin kullanımı GOA fenotipinde (8. grup) daha düşük prevalansla ilişkili bulunmuş.
Henüz OA için hastalık modifiye edici bir ilaç bulunmadığından, hastalık patogenezini anlamaya ve değiştirmeye yönelik bu tür çalışmalar devam edecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder