25 Mayıs 2014 Pazar

Subperiosteal Kemik Rezorpsiyonu

NEJM'de yayınlanan primer hiperparatiroidi tanısı konulan bir olguyu paylaşmak istedim:
45 yaşında erkek hasta 6 aydır olan iştahsızlık, yorgunluk ve susuzluk hissi şikayetleri ile başvuruyor. Yaklaşık 10 yıl önce üriner taş nedeniyle tedavi görmüş. Laboratuvar tetkiklerinde serum kalsiyumu 14.7 mg/dl (normali 8.0-10.4), serum iPTH düzeyi 3844.0 pg/ml (normali 10.3-65.9). Boyun ultrasonunda tiroid sol lob alt köşe arkasında 2.2 cm solid kitle görülmüş. Teknesyum-99m işaretli sestamibi sintigrafisinde ultrason bulgusu ile uyumlu yerleşimde sol paratiroid bezinde anormal uptake gösterilmiş. El radyografisinde falanksları etkileyen çok sayıda subperiosteal rezorpsiyon (ok başları) ve püsküllü rezorpsiyon (asteriks) izlenmiş. Hastanın boynundaki kitle cerrahi olarak çıkarılmış. Histopatolojik inceleme paratiroid adenomundan kaynaklanan primer hiperparatiroidi tanısını doğrulamış. Cerrahi sonrası paratiroid hormon düzeyleri normale dönmüş. Multifokal subperiosteal kemik rezorpsiyonu hiperparatiroidizme spesifiktir ancak erken tanı konulduğundan günümüzde sık karşılaşılmamaktadır. Bu hastada cerrahi sonrası ciddi düzeyde aç kemik sendromu gelişmiş ve serum kalsiyum düzeylerini korumak için yüksek doz oral ve intravenöz kalsiyum ile 1,25-dihidroksivitamin D'nin 4 ay verilmesi gerekmiş.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder