25 Mayıs 2014 Pazar

Yüzeyel Abdominal Refleks

İyi bir nörolojik muayene doğru tanı koyabilmenin ön koşulu. Kendi adıma nörolojik muayenenin parçası olan yüzeyel abdominal reflekse (karın cildi refleksi) pratikte hemen hiç bakmadığımı itiraf ediyorum. Bunu telafi etmek adına NEJM'den bir olgu sunumu paylaşacağım (linkteki videoyu izlemeyi unutmayın):
59 yaşında erkek hasta, her iki alt ekstremitede 5 gündür olan uyuşma, yürümede dengesizlik ve idrar kaçırma şikayetleriyle başvuruyor. Muayenede her iki alt ekstremite kas gücü zayıflamış (4/5), tonus ve derin tendon refleksleri normal. Plantar refleksler her iki yanda normal. T10 seviyesi veren duyusal kayıp mevcut. Görsel uyandırılmış potansiyellerde her iki tarafta gecikme var. Sağ tarafta yüzeyel abdominal refleksin alınamaması, spinal kordda T2 ağırlıklı MR görüntüsünde T7'den T10'a uzanan sağ taraf yerleşimli hiperintens lezyon bulgusuna uyuyor. BOS analizi normal. Anti-akuaporin 4 (NMO-IgG) antikorları pozitif. Nöromiyelitis optika tanısı konularak İV metilprednizolon ile 5 gün tedavi ediliyor. Azotioprin tedavisi başlanıyor. 1 ay sonra bazı duyusal semptomlar dışında nörolojik bozukluklar tamamen düzeliyor.
Yüzeyel abdominal refleks, torasik spinal korddaki lezyonları lokalize etmek için yardımcıdır. Karın duvarı ön yüzde her dört kadran nazikçe çizilerek ortaya çıkarılabilir. Normal cevap ipsilateral abdominal kaslarda kontraksiyon şeklinde gözlenir. Çok sayıda doğum yapmış kadınlarda, yaşlılarda, obezlerde, kaygılı hastalarda refleksi ortaya çıkarmak zor olabilir. Görüntüleme tekniklerinin yaygınlaşması ile bu testin önemi azalsa da, alt ekstremite şikayetlerinde bazen sadece lomber MRG istenebilmekte ancak lezyon torakal ya da daha üst seviyede olabilmektedir. Yüzeyel abdominal reflekste anormallik torakal lezyonları atlamamaya yardımcı olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder