13 Mayıs 2014 Salı

Zoledronik Asit ve Kronik Bel Ağrısı

Zoledronik asiti (Aclasta), osteoporoz tedavisi için yılda bir infüzyon şeklinde uygulayabiliyoruz. Bu tedaviyi alan hastalardan bazılarında, hedeflenen kemik mineral yoğunluğunda düzelme ve kırık riskinde azalmanın yanında, kronik bel ağrılarında da azalma olduğuna birkaç kez tanık oldum. Bu durum sadece tesadüf mü yoksa ilaç kronik bel ağrısında da etkili olabilir mi? Bakalım.
Bu etkiyi araştıran bir çalışmada, Modic değişiklikleri olan kronik bel ağrılı 40 hasta tek doz 5 mg iv zoledronik asit (ZA) uygulanan ve plasebo verilen 20'şer kişilik iki gruba randomize edilmiş. Sonuçta bel ağrısında ZA grubunda kısa dönemde (1 ay sonunda) azalma görülürken 1 yıl sonunda plasebo ile fark görülmemiş. 1 yıl sonunda ZA grubunun %20'si NSAİİ kullanıyorken plasebo grubunun %60'ı kullanıyormuş. Bakılan diğer parametreler olan bacak ağrısı şiddeti, Oswestry disabilite indeksi (ODI), sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (RAND-36), lomber fleksibilite, hastalık nedeniyle işgücü kaybında iki grup arasında farklılık saptanmamış.
Benim bu sonuçlardan anladığım zoledronik asitin kronik bel ağrısı üzerinde küçük bir olumlu etkisi olabilir ancak daha fazla kişide bu etkinin araştırılmasında fayda var.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder